Anna-Lena Berglund
Lektor i företagsekonomi
Wolffskavägen 33, 65200 VASA
Öppna i nytt fönster