Kontaktuppgifter till Novias personal

Victoria Nylund
Forskningsassistent
Wolffskavägen 33, 65200 VASA