Thomas Kuni
Kvalitets- och enhetskoordinator, Kvalitetskoordina
Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
Öppna i nytt fönster