Fortbildning

 Yrkeshögskolan Novia

Camilla Ekman
Henriksgatan 7 | 20500 Åbo
Mobil 044 762 3219

Vård och omsorg

Carina Gädda
Fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Mobil 044 780 5225

Öppna YH

Anita Kronqvist
Koordinator för Öppna YH 
Wolffskavägen 33 | 65200 Vasa
Mobil 050 527 4868