Centret för livslång lärande

Centret för livslång lärande (CLL) vid Yrkeshögskolan Novia

Wolffslkavägen 31, 65200 Vasa  Tfn (06) 328 5211, Fax (06) 328 5210, e-post fortbildning@novia.fi

Åsa Nyberg-Sundqvist
Tf. Vicedirektör
Tfn (06) 328 5300 |  Mobil 044 780 5300

Vivi-Ann Stenback
Enhetsassistent
Tfn (06) 328 5201 | Mobil 044 780 5201

Vård och omsorg

Marica Hinders
Fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Tfn 06 328 5294 | Mobil 044 780 5294

Ann-Sofi Storbjörk
Kurskoordinator inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Tfn 06 328 5292 | Mobil 044 512 3201

Carina Gädda
Fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Tfn 06 328 5225 | Mobil 044 780 5225

Företagsekonomi, organisation och ledning

Åsa Nyberg-Sundqvist
Tf. Vicedirektör
Wolffskavägen 31 | 65200 Vasa
Tfn (06) 328 5300 | Mobil 044 780 5300

Öppna yrkeshögskolan

Anita Kronqvist
Koordinator för öppna yrkeshögskolan Centret för livslångt lärande
Wolffskavägen 33 | 65200 Vasa
Tfn (06) 328 5240 | Mobil 050 527 4868