CLL

Centret för livslång lärande (CLL) vid Yrkeshögskolan Novia

Camilla Ekman
Vicedirektör vid CLL
Henriksgatan 7 | 20500 Åbo
Mobil 044 762 3219

Vård och omsorg

Ann-Sofi Storbjörk
Kurskoordinator inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Mobil 044 512 3201

Carina Gädda
Fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Mobil 044 780 5225

Öppna YH

Anita Kronqvist
Koordinator för öppna yrkeshögskolan 
Wolffskavägen 33 | 65200 Vasa
Tfn (06) 328 5240 | Mobil 050 527 4868