Studerandekåren Novium

Novium är studerandekåren för dig som studerar på Novia.
Novium ser till alla studerandes rättigheter och arbetar för studerandes välmående.
 

Läs Noviums studielivsguide här >>

Varför ska jag bli medlem i Novium?
För att du får:

  • stöd, hjälp och viktig information av Novium
  • Noviums kårkalender
  • förmånligare inträde till evemang som Novium arrangerar
  • bli tutor eller medlem i något av Noviums utskott
  • rösta i kårvalet
  • kandidera i kårvalet, med möjlighet att kunna sitta med i Noviums fullmäktige
  • möjlighet att vara i Noviums styrelse

Läs mer på novium.fi! 

logo stor novium