Hälsa och välfärd

Forskning och utveckling inom social- och hälsovården har ett speciellt fokus inom temat "Äldres hälsa och livsvillkor". Vi har en lång projekterfarenhet av speciellt EU-projekt och projekten är resultat av väl utbyggd samverkan med den omgivande regionen.

Ett kompetenscenter med möjligheter till samverkan och relevant forsknings- och utvecklingssamarbete i regionen, samt en konkret demonstrationsmiljö för vårdteknologi är under planering.

Vårt kunnande:

  • Äldres välmående och livsvillkor, bland annat i och med den stora databasen GERDA (Gerontologisk databas)
  • Trygg läkemedelsbehandling av äldre
  • Äldres säkerhet och trygghet
  • Vårdteknologi
  • Nya metoder inom vårdundervisning
  • Interprofessionellt arbete för bättre vård i team
  • Inomhusluft och hälsa

Kontaktperson:

Annika Wentjärvi
Forsknings- och utvecklingsledare inom social- och hälsovårdsområdet
Fokusområde: Hälsa och välfärd
Vasa
tfn +358 (0)6 328 5459, mobil +358 (0)44 780 5459
annika.wentjarvi@novia.fi

Mer om oss här!