Specialkunnande och kontakt

För att fånga upp goda idéer och fina initiativ som stärker utvecklingen på de orter där vi verkar, bedriver vi på YH Novia forsknings,- utvecklings- och projektverksamhet. Vi har byggt upp en gedigen projektkompetens, goda nätverk och många trogna samarbetspartner, men vi är alltid intresserade av nya idéer och aktörer - ju fler vi får med, desto bättre för alla. Läs gärna vår broschyr Samarbeta med oss.

Vår verksamhet utgår från fem olika fokusområden - läs mer om vårt kunnande och tjänster kring dem via länkarna nedan:

 

Broschyr

FoU webb2

Läs gärna vår broschyr: Samarbeta med oss

Kontaktuppgifter

John Dahlbacka
Forsknings- och utvecklingsledare
Fokusområde: Hållbar energiteknik, Vasa
mobil +358 (0)44 780 5730
john.dahlbacka@novia.fi

Marianne Fred
Forsknings- och utvecklingsledare inom miljöområdet
Fokusområde: Bioekonomi, Raseborg
tfn +358 (0)19 224 8409
marianne.fred@novia.fi

Therese Sunngren- Granlund 
Forsknings- och utvecklingsledare
Fokusområde: Kultur och entreprenörskap, Jakobstad
mobil +358447805887
therese.sunngren-granlund@novia.fi

Mirva Salokorpi
Projektledare
Fokusområde: Fartygssimulation, Åbo
mobil +358 (0)44 762 3532
mirva.salokorpi@novia.fi

Annika Wentjärvi
Forsknings- och utvecklingsledare inom social- och hälsovårdsområdet
Fokusområde: Hälsa och välfärd , Vasa
mobil +358 (0)44 780 5459
annika.wentjarvi@novia.fi