18.4.2019

Yrkeshögskolan Novia får en ny ledare för forskning och utveckling

therese2

Therese Sunngren- Granlund har valts till ledare för forskning, utveckling och innovation inom fokusområdet kultur och entreprenörskap på Yrkeshögskolan Novia. Hon tillträder sin tjänst 1 maj 2019.

Sunngren-Granlund tar permanent över positionen efter ett drygt halvårs insats som tillförordnad. Hon har en högre högskoleexamen i bildkonst och har tidigare arbetat som bland annat projektledare på Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.

"Inom kultur och entreprenörskap har vi redan i dag en etablerad projektverksamhet med en projektportfölj på omkring 2,3 miljoner euro fördelat på ungefär ett tiotal projekt. Jag ser goda möjligheter att växa inte bara i Österbotten och Åbo där vi i dag främst har vår verksamhet, utan också internationellt. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla verksamhetsförutsättningarna inom kulturbranschen i nära samarbete med regionens näringsliv", säger Therese Sunngren- Granlund.

Forskning, utveckling och innovation (FoU) på en yrkeshögskola innebär i praktiken att man genom systematiskt och metodiskt arbete producerar ny kunskap, nya eller förbättrade produkter, metoder och tjänster.

"Det gläder mig att vi i Therese får en ytterst kunnig ledare till vårt forsknings- och utvecklingsteam. Therese har i sin nuvarande position på Novia visat sig vara en värdefull medarbetare med stor kompetens inom fokusområdet kultur och entreprenörskap. Vi ser fram emot att befästa och stärka verksamheten inom forskning och utveckling vid enheten i Jakobstad och jag är övertygad om att Therese kommer att ha en central roll i detta arbete", säger Kajsa Dahlbäck, enhetschef i Jakobstad.

Yrkeshögskolan Novia bedriver i dag forsknings- och utvecklingsverksamhet inom fem huvudsakliga fokusområden: hållbar energiteknik, bioekonomi, fartygssimulation, hälsa och välfärd och kultur och entreprenörskap. Verksamheten sker främst inom olika projekt som till stora delar finansieras med externa medel.

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Kajsa Dahlbäck, tfn 050 568 5219
Yrkeshögskolan Novia, FoU-ledare Therese Sunngren-Granlund, tfn 044 780 5887

Foto: Jenny Nyman

Gå till "FUI-pressmeddelanden"