16.5.2019

Vad göra av all sten? Projekt på Novia med och ordnar tvåspråkigt infraseminarium

stengolv

Visste du att Finland använder dubbelt mera stenmaterial per person än övriga länder i Europa? Det här betyder att det varje år uppstår tiotals miljoner ton stenmaterial från rivningsbranschen som kunde användas igen. 

På det tvåspråkiga seminariet Rethink Infra 28.5 i Dramasalen i Vasa presenteras nya möjligheter inom cirkulär ekonomi för byggbranschen. Hur kan man till exempel återanvända gammal asfalt, och vad står det i den nya handboken för användning av rivningsbetong i Vasaregionen? 

Seminariet ordnas av projektet InfraBotnia på Yrkeshögskolan Novia i samarbete med projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm  på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Infra ry / Rakennusteollisuus RT

Fritt inträde till seminariet, men anmäldig gärna via länken: https://www.infra-botnia.eu/rethink-infra/

Program:

  • 13.00 – 13.05 Öppning – Avaus: projektledare Göran Östberg, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK - RENERGI circular economy hub
  • 13.05 – 13.45 Purkutyöt-opas ja purkuhankkeen hankinnat yrittäjä, hallituksen pj. Katja Lehtonen, Ytekki Oy
  • 13.45 – 14.10 Handbok för rivningsbetong i Vasaregionen - Purkubetonin käsikirja. Ing.stud. Ida Smedlund, slutarbete - Cirkulär Ekonomi Korsholm projektet
  • CE-märkning - CE-merkintä ympäristöpäällikkö Juha Laurila, Infra ry
  • 14.10 – 14.35 Återvinning av asfalt - Asfaltin uusiokäyttö. Lektor Tom Lipkin, Novia

14.35 – 15.00 Tauko - Paus

  • 15.00 – 15.25 Voimalaitostuhkista toimivia tuotteita infrarakentamiseen, Liiketoimintapäällikkö Jenni Nurmi, Ecolan Infra uusiomateriaalit
  • 15.25 – 15.50 Maapörssissä kierrätetään ylijäämämaa-aineksia ja purkumateriaaleja. Johtaja Jari Nordström, Maapörssi Oy
  • 15.50 – 16.00 Avslutningsord - Päätössanat., ympäristöpäällikkö Juha Laurila, Infra ry
  • Notera att seminariet är tvåspråkigt!

 

Infra Botnia

 

 

 

 

Bild: pixabay.com 

Gå till "FUI-pressmeddelanden"