22.9.2016

Stora Komet - vägledningsprojekt på svenska i Nyland

CJ0B0925

Projekt Stora Komet stöder de svenskspråkiga nyländska ungdomarnas väg genom olika skeden i livet genom att bygga broar som gör övergångarna mellan dessa skeden så smidiga och väl förberedda som möjliga och genom att samla och synliggöra de stödtjänster som erbjuds på svenska i Nyland.

Samarbete mellan utbildare och tredje sektorn

Projektets målgrupp är ungdomar under 30 år samt de vägledare (studiehandledare, handledare, mentorer, tutorer, lärare, föräldrar och andra vuxna) som möter dem under deras utbildningstid och vid övergångsskeden som kan vara kritiska skeden för en ung människa. I projektet deltar Yrkeshögskolan Novia (projektägare), Luckan rf (delgenomförare), yrkeshögskolan Arcada, yrkesinstitutet Prakticum och Axxell samt samarbetsparter från hela Nyland.

En modell för karriärhantering

Projektet utgår från en modell för karriärhantering där karriärplanering, studieplanering och livsplanering ses som en helhet. Målsättningen är att lära ungdomarna och vägledarna de nya karriärhanteringsfärdigheter, som behövs i dagens värld där alla förväntas vara flexibla, uppfinningsrika och digitala och kunna konstruera sin egen karriär.

Målsättningen är att underlätta övergångar, särskilt mellan andra och tredje stadiets utbildningar, men även till och från militärtjänsten samt vägen ut i arbetslivet. Detta görs genom att utarbeta smidiga studiestigar. Det skall bli lättare för både ungdomar och vägledare att hitta information och stödtjänster i de situationer där det finns risk för studieavbrott, utanförskap och marginalisering. Projektet stöder och utvecklar befintliga aktörers verksamhet och fyller luckor där tjänster eller stöd saknas på svenska i Nyland.

Läs mera på projektets hemsida https://www.novia.fi/storakomet

 

storakomet rgb

 

 

 

Gå till "FUI-pressmeddelanden"