21.3.2016

Projektet Vetovoimaa insinöörikoulutukselle

LL 20130523 novia 4010

Marknadsföringsgruppen för teknikutbildning

Projektet Vetovoimaa insinöörikoulutukselle, aktiviteter våren 2016

Målet är att fortsättningsvis öka ansökningssiffrorna. Ingenjörernas betydelse för Finlands välbefinnande fungerar som kärnan i kommunikationen. Budskapet skräddarsys för olika målgrupper. Nedan finns aktuella aktiviteter:

1. Mediasynlighet och samarbete mellan intressenter

Evenemanget Insinööreillä luistaa

Huvudevenemanget inom projektet Vetovoimaa insinöörikoulutukselle är ett stort evenemang för media och intressenter. Evenemanget ordnas i Isparken vid Järnvägstorget i slutet på mars 2016. Temat är ingenjörsbranschens möjligheter och framtid. Under evenemanget försöker man med hjälp av mediasynlighet nå fram till ungdomarnas föräldrar som fungerar som en viktig intressent.

Utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har blivit ombedd att fungera som tillfällets välkomsttalare. Evenemangets tidpunkt slås fast enligt hennes tidtabell. Även Wärtiläs koncernledare Jaakko Eskola kommer att delta. Andra representanter från teknikbranschen, olika organisationer (nedan alla som i detta skede har bekräftat) samt riksdagsmän med ingenjörsbakgrund kommer att bjudas in. Mera information om evenemanget kommer senare.

Runda bordet diskussion

Den 11.2 hålls ett diskussionstillfälle för de centrala representanterna från olika organisationer inom ingenjörsbranschen, där man vill hitta möjligheter hur man kan utveckla ingenjörsutbildningarnas dragningskraft. Arene, teknikgruppens ordförande Tauno Kekäle och kommunikationsbyrån Kaikus Helsingforsrepresentanter fungerar som initierare. Anda inbjudna är bland annat:
- Energiindustrin, Milka Kortet, expert, arbetskraftspolitiska- och utbildningsärenden
- Teknologiindustrin, Mervi Karikorpi, Vice Direktör, näringslivspolitik, innovationsomgivning och förnyelse
- Ingenjörsförbundet, Hannu Saarikangas, utbildnings- och forskningsenhetens chef
- Insinööriopiskelijaliitto IOL, Henna Hartikainen, ordförande
- Byggnadsindustrin, Juha Mäntynen, ombudsman, utbildnings- och forskningsärenden
- Pöyry, medlem i ledningsgruppen, chef Nicholas Oksanen

Mediekommunikation

Under temat Kvinnor och teknik har det utvecklats ett användbart radioinslag: http://deski.fi/21/radiojuttu-insinooreiksi-kaivataan-naisia-pitaa-vaan-puskea-eteenpain-23519

Inslaget fås också som artikel härifrån: http://deski.fi/9/artikkeli-insinooreiksi-kaivataan-naisia-pitaa-vaan-puskea-eteenpain-23521

Kommande teman inom mediekommunikation är bland annat:

Hur har ingenjörsutbildningen förnyats och kommer att förnyas, Examensinriktad fortbildning, Brist på kvinnor inom teknikbranschen. Yrkeshögskolornas och universitetens samarbetsmodeller, ministerns hälsning från evenemanget.

2. Den yngre målgruppen och studiehandledarna

Infopaket till studiehandledare

Bifogat finns ett faktapaket som ingenjörsbranschen riktat till studiehandledare på andra stadiet. Paketet kan också tas för eget bruk vid besök till skolor. Vi hoppas att ni delar med er av materialet till era studiehandledarkontakter. Bifogat finns också ett följebrev som kan redigeras.

Video

Som bestämt i handlingsplanen för 2015 har de utbildningsspecifika videorna samlats på adressen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuhTjCQOhK_8elfx411RHk5VL5e6FNK0j

En tre minuters lång sammanfattande video finns på adressen: https://www.youtube.com/watch?v=rz6EL2F-nkY

Videorna är producerade i samarbete mellan de olika yrkeshögskolorna och T-Media (TAT).

Facebook

Facebooksidan https://www.facebook.com/insinoorit har sedan slutet på hösten aktiverats med regelbundna nyhets- och videouppdateringar. Även betald marknadsföring används i någon mån under ansökningstiden.

Idéer på inlägg och den egna yrkeshögskolans Facebook-nyheter kan skickas till adressen: petteri.puustinen@kaikuhelsinki.fi

Printmarknadsföring

I T-Medias tidning Kun koulu loppuu har en helsida publicerats, 25.000 exemplar trycks och delas ut till alla gymnasier. Tidningen har också publicerats på adressen http://issuu.com/mediat/docs/abit2016_nakoislehti_s.1-60

Instagram-tävling

Tillsammans med hemsidan Kun Koulu loppuu har man lanserat en bildtävling på Instagram http://kunkoululoppuu.fi/miten-insinoorin-kadenjalki-nakyy-arjessasi-osallistu-instagram-skabaan/ - dela med er till era olika kanaler!

Mera information

Jonas Waller, enhetschef, Yrkeshögskolan Novia
jonas.waller@novia.fi, mobil 050 374 2477

Gå till "FUI-pressmeddelanden"