16.6.2016

Projektet St Olav Waterway beviljades EU-finansiering

EU flag RGB

Åbo Akademi (CLL) huvudman för projektet att ta fram en pilgrimsled. Projektet St Olav Waterway har beviljats EU-finansiering och kan nu bli verklighet.

Åbo Akademi är huvudman för projektet genom Centret för livslångt lärande (CLL). Målet är att skapa en pilgrimsled från Åbo, genom skärgården och över Åland till Hudiksvall i Sverige.

EU-projektet genomförs under tiden 1.9.2016–30.11.2019 inom ramen för Central Baltic-programmet. I projektet deltar åtta samarbetsparter, i Finland utöver Åbo Akademi (CLL), Pargas stad och Yrkeshögskolan Novia. Egentliga Finlands förbund är med som delfinansiär. Projektets totalbudget är cirka 1,6 miljoner euro, EU-finansieringen är 75 %.

Pilgrimsleden som ska tas fram är en så kallad St Olavsled som härrör sig till vikingen Olav Haraldsson, senare helgonet S:t Olav. St Olav Waterway ska planeras så att leden kan bindas samman med tidigare framtagna St Olavsleder i Sverige och Norge.

Projektkoordinator Nina Söderlund vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi har jobbat med att förbereda EU-projektet en längre tid.

"Finansieringen är ett verkligt glatt besked! Det handlar om att gräva fram kunskap från medeltiden för att kunna upprätta leden. Det är här Åbo Akademis roll är viktig", säger Söderlund.  Söderlund påpekar att St Olavsleden är ett positivt projekt för hela regionen genom att leden kan locka nya grupper av besökare också utanför den egentliga turistsäsongen.

Det som gör St Olav Waterway unik är att det är den första pilgrimsleden i världen som delvis också går över vatten.

"Yrkeshögskolan Novia kommer i samarbete med Åbo Akademi, Pargas stad och andra intressenter vara med om att utveckla St. Olavsleden till ett turistiskt tjänstepaket. Novias turismutbildning bidrar med ett teoretiskt turismkunnande och projektet kommer dessutom att ge upphov till många intressanta projektuppdrag för våra studerandeteam. Teamen kommer bl.a. att utföra olika undersökningar samt konkreta testvandringar av St. Olavsleden", berättar utbildningsansvarig Anna Karin Abrahamsson.

 

aalogobasic4c

logo inverterad red4

logo

EU flag RGB

 

 

Tilläggsuppgifer fås av:
Åbo Akademi, Projektkoordinator Nina Söderlund, tfn 050 527 8180
Yrkeshögskolan Novia, lektor Anna Karin Abrahamsson, tfn 044 762 3390

Gå till "FUI-pressmeddelanden"