27.5.2019

Påverkar årstiden hur nöjd du är med livet? Enkät kartlägger livskvaliteten.

sol som skiner på blommor på äng

Under vintern 2018-2019 samlade Ruslan Gunko vid Yrkeshögskolan Novia in över 400 enkätsvar om livskvaliteten och miljön i Raseborg. Nu är han intresserad av att ta reda på om man svarar annorlunda beroende på årstiden.

Målsättningen är att få in 400 enkätsvar under sommaren 2019.

Gunko är doktorand vid Åbo Universitet och jobbar vid Yrkeshögskolan Novias forskarkollegium i Raseborg. Det är hans projekt ”LES: Life quality in Raseborg” vid Yrkeshögskolan Novia som samlar in svaren.

Gunko vill kartlägga hur invånarna uppfattar miljön i trakten. Han målsättning är att kunna erbjuda potentiella lösningar för att förbättra livskvaliteten i enlighet med vattenkvaliteten i kustområdet. Svaren kommer att jämföras med de objektiva uppgifter som finns om läget i naturen.

Enkäten tar ungefär fyra minuter att fylla i och finns på finska, svenska och engelska. Man måste uppge sin adress men behöver inte uppge namn, och svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten är öppen fram till 15 september 2019.

Bland alla som deltar lottar projektet ut tre presentkort till S-gruppen.


Här hittar du enkäten: novia.fi/les

Kontakt:
Ruslan Gunko,, ruslan.gunko@novia.fi, Tfn: 0414797306

 

Bild: Pixabay.com

Gå till "FUI-pressmeddelanden"