26.2.2019

Novia med i internationellt Bollywood-projekt finansierat av Finlands Akademi

biosalong där en bollywoodfilm förevisas

Yrkeshögskolan Novia är part i ett unikt internationellt projekt som hänför sig till indisk filmindustri. Novias andel finansieras till 70 procent av Finlands Akademi. 

Projektet startar i mars 2019.

Inspelningsplatser i Europa är populära inom den indiska filmindustrin, ofta kallad Bollywood. Då de indiska filmteamen kommer till Europa uppstår små samhällen kring inspelningsplatserna, och inte sällan lockar de till sig livlig turism.
Hittills har forskningen kring inspelningen av indiska filmproduktioner i Europa främst varit inriktad på främjande av just turismen medan andra möjliga aspekter fortfarande kunde undersökas både kvantitativt och kvalitativt.

Målet med projektet FilmInd - Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe (EQUIP) är att förstå hur man kan dra nytt av europeiska filminspelningsplatser inom indisk filmindustri. Man vill ta reda på vad det är som länkar användningen av inspelningsplatserna till turism, diplomati, kulturella förbindelser och hurdana nya ekonomiska möjligheter till investeringar och sysselsättning det finns.

Projektet leds av Universitetet i Basel i Schweiz. Förutom Yrkeshögskolan Novia kommer också det polska universitetet Adam Mickiewicz i Potsnan, Forskningscentret Research Centre of the Slovenian Academy of Arts (ZRC SAZU) i Slovenien och Jawaharlal Nehru University i New Delhi, Indien, att vara parter i projektet.

Yrkeshögskolan Novias del kommer att vara att utveckla ett workshopkoncept som ska främja och stödja lokal och regional utveckling i Europa.  Workshoparna är till för orter, företag och andra parter som exempelvis beslutsfattare, lokala myndigheter eller organisationer som är intresserade av hur man kan dra nytta av de möjligheter som uppstår i samband med den indiska filmindustrins närvaro.

Normalt skulle liknande workshopkoncept utvecklas först i slutet av ett projekt, men i det här fallet kommer Novias insats att göras i början av projektet så att de andra parterna sedan kan bedriva forskning på de resultat workshopparna ger. Novia kommer också att publicera en handbok där man presenterar ett färdigt workshopinstrument som kan användas av berörda intressenter.

Projektets forskande parter kommer att använda en tvärvetenskaplig tvärgående metod att studera hur användningen av en europeisk kontext inom indisk filmindustri kan användas effektivt. Det här gör man genom att se närmare på såväl platsen för filmproduktionsprocesserna och hur filmen tas emot av publiken då den sprids.

Novias andel i projektet finansieras till 70 procent av Finlands Akademi. Projektets totalbudget är drygt 655 000 euro.

Mera information
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Therese Sunngren-Granlund, tfn 044 780 5887

Bild: Pixabay.com

Gå till "FUI-pressmeddelanden"