15.6.2016

Novia, ÅA, Drivhuset och Södertörns högskola utvecklar småföretag i skärgården via Central Baltic

novia bockelman 3

logo inverterad red4aalogobasic4c

 

 


Yrkeshögskolan Novia, Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Drivhuset och Södertörns högskola utvecklar småföretagen i skärgården med hjälp av Central Baltic

Central Baltic Programmet 2014-2020 finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har 14.6.2016 har 14.6.2016 beviljat finansiering till projektet ‎Archipelago Partnerships ‎ (Archipelago – strategic partnerships for business development). Yrkeshögskolan Novia projektägare (lead partner). Projektet kommer att synas bland personal och studerande som får ta del av att utveckla småföretagen i skärgården.

”I Archipelago Partnerships samarbetar Yrkeshögskolan Novia med Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Drivhuset samt Södertörns Högskola i Stockholm, Sverige. Egentliga Finlands förbund är med som delfinansiär. Projektets totalbudget är ca 1,6 miljoner euro. Projektet strävar till att skapa nya affärsmodeller, företag och företagssamarbete i skärgården, närmast Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård. Skärgårdens företag är små, förhållandena är tuffa, säsongsberoendet stort och i många fall saknas intresse för den nya generationen att ta över företag. Målet är att skapa så många samarbetskluster som möjligt för att små företag skall kunna dela på resurser och samtidigt också lära sig av varandra”, berättar utbildningsansvarig för företagsekonomi Maria Westerlund.

”Studerande kommer att involveras i arbetet både i Finland och Sverige: både kring projektarrangemang och företagsutveckling. Det kan innebära behovskartläggningar inom det berörda området, seminariearrangemang och utvecklingsarbete tillsammans med företag i skärgården. Nya digitala lösningar för både samarbete, marknadsföring och försäljning skall skapas inom projektet. I många fall består företagen i skärgården av en person som inte alltid har tid eller resurser för att utveckla företaget. Nu skapas möjlighet till att få hjälp med både affärsutveckling, marknadsföring, ekonomiplanering, digitalisering och nätverkande. Tanken är också att nya företag grundas då idégenerering sker i olika former”, säger Camilla Ekman.

Kommuner och städer i området är en viktig del av projektet. Nu finns redan ett visat intresse hos Pargas stad och Kimitoön. Målet är att skapa modeller och verktyg för affärsutveckling som skall fungera som arbetsredskap för kommunernas företagsrådgivare även efter projektet. Drivhusets Loopa metod för affärsutveckling är en central arbetsmodell som kommer att användas för att hjälpa företag vidare.

Projektet inleds 1.10.2016 och förberedelserna har nu kommit igång då beslutet delgavs 14.6.2016. En projektledare kommer att anställas på tre år och nu kommer också företag som vill vara med och utvecklas att bli kontaktade. I september kommer det att ordnas en kick off bland studerande för att visa vilka möjligheter projektet ger att genomföra kurser och projekt inom ramen för studierna.

 

Central-baltic-logotyp

drivhuset-logotyp

södertörns-logotyp

 

EU flag RGB

 

 

Tilläggsuppgifter:
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Maria Westerlund, mobil 044 762 3210
Yrkeshögskolan Novia, lektor i företagsekonomi och marknadsföring Camilla Ekman, mobil 044 762 3219
Åbo Akademi, professor Malin Brännback, mobil 050 502 7020

Avsändare: Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "FUI-pressmeddelanden"