29.5.2019

Kvarken stiger in i rymdåldern - projekt får miljonfinansiering från EU

rymden och jordklotet

Vasa Universitet, Yrkeshögskolan Novia, Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och sex andra högskolor och institut i Sverige och Finland ska tillsammans förverkliga Kvarken Space Center (Kvarkens rymdcentrum).

Förutom att bedriva utvecklingsarbete kommer centret även att bygga en egen minisatellit och mottagarantenn som kan ta emot data från satelliter. Det är Vasa Universitet som leder det drygt tre år långa forsknings- och utvecklingsprojektet som nyligen beviljats 1,86 miljoner euro i finansiering från EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Enligt planen ska Kvarken Space Center bli ett långvarigt innovationscentrum med målet att hjälpa företag på båda sidorna om Kvarken att använda tillgänglig rymddata och därigenom utveckla sina affärsmöjligheter. Målsättningen är att det ska uppstå ett helt ekosystem som kan som kan ta tillvara rymdens fördelar.
– Genom rymddata kan vi få värdefull information gällande till exempel fjärranalys, plats- och tidsbestämning och övrig kommunikation. Därigenom kan vi hitta nya affärsmöjligheter och lösningar för till exempel jord- och skogsbruket, miljöuppföljning, för trafiken, energiförsörjningen och för att göra ekonomiska prognoser som gagnar hela Kvarkenregionen, säger Heidi Kuusniemi, projektledare och chef för forskningsplattformen Digital Economy vid Vasa Universitet.

Rymdindustrin lever just nu i ett brytningsskede. Under de senaste åren har det inom branschen utvecklats en ny verksamhetsmodell, New Space Economy alltså ny rymdekonomi, som gör tillträde till rymden enklare än tidigare. Tack vare att det redan utvecklats såväl minisatelliter som uppskjutningsutrustning för företag har användningskostnaderna sjunkit, vilket i sin tur har ökat antalet satelliter som skjuts upp i rymden i dag.
– En viktig uppgift för Kvarken Space Center blir att se till att olika aktörer i regionen kan ta del av de här nya affärsmöjligheterna, att de kan ta till sig den nyaste tekniken och att de kan tillgodogöra sig de möjligheter den nya teknologin erbjuder, säger Kuusniemi.

Tanken är att rymdcentret ska distribuera information och göra olika demo-projekt så att kunskapen i regionen förstärks till den grad att företag och organisationer på egen hand kan bedriva affärsverksamhet som hänför sig till den nya rymdekonomin. Centret ska fungera i samarbete med regionens högskolor och utvecklingsorganisationer för att locka sakkunniga till området.

En egen minisatellit i rymden och en mottagarantenn på Tritonias tak

Om ett par år ska centret enligt planerna ha utvecklat och byggt en egen minisatellit i samarbete med Kvarkenregionens företag, Aalto universitetet och Luleå tekniska universitet.

– Vi planerar som bäst nyttolasten till minisatelliten i samarbete med projektets intressentgrupper. Med hjälp av den här informationen kan vi skissa upp nya tekniska möjligheter för affärsverksamhet i rymden, säger Kuusniemi.

Man planerar också att placera en mottagarantenn på vetenskapsbiblioteket Tritonias tak. På basis av de data mottagaren registrerar och annan öppen rymddata kommer man att bygga upp en portal med information som kan distribueras till regionens företag. Enligt Kuusniemi skulle det här kunna erbjuda näringslivet helt nya möjligheter både vad gäller tjänster och produkter.

Kendall RutledgeYrkeshögskolan Novia vill gärna visa regionens aktörer vilka möjligheter data från Europeiska rymdorganisationens (European Space Agency, ESA) satelliter samt Iceye och Planet erbjuder, med mera.

– Just nu jobbar vi på en demo tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Åbo Akademi och Aalto universitetet. Vi vill visa hur användaren kan utnyttja rymddata för att använda i sina egna processer. Resultatet kommer att bli en digital portal, säger Rutledge.

Rymden är inte raketvetenskap

Inom projektet vill man också åstadkomma övriga samarbeten som kan väcka allmänhetens intresse för rymden. Skolor som exempelvis Vaasan lyseon lukio och Gymnaiset i Petalax kan dra nytta av projektet i sin undervisning.

– Vi kommer att ha ett årligt återkommande hackathon som kallas KvarkenSat Innovation Challenge och andra workshoppar och informationstillfällen som hänför sig till rymden och ny rymdekonomi för skolelever och studerande, säger Mari K. Niemi som leder InnoLab vid Vasa Universitet.

– Det här projektet ska gagna hela samhället och inkludera såväl regionens näringsliv som högskolor och allmänheten. Vi ser också fram emot ett värdefullt nätverkande på internationellt plan. Ny rymdekonomi är starkt på kommande ute i världen, och genom det här projektet är vi med i spetsen, säger Niemi.

Mera information: 
Heidi Kuusniemi, projektledare och chef för forskningsplattformen Digital Economy vid Vasa Universitet, Tel:  +358 29 449 8504

FAKTA
Projektnamn: KvarkenSpaceEco
Huvudgenomförare: Vasa Universitet
Övriga projektparter: Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MUOVA (Vasa yrkeshögskola), Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan Hanken, Institutet för rymdfysik IRF, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Aaltouniversitetet
Område: Kvarkenregionen: Västerbottens län i Sverige, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten.
Period: 9/2019–06/2022
Extern finansiering: EU Interreg Botnia-Atlantica 1,86 miljoner euro

 

Bild: Pixabay.com

Gå till "FUI-pressmeddelanden"