8.4.2019

Kända namn inom biogas samlas i Vasa då Novia ordnar seminarium

poster för evenemanget

Hur kan Vasaregionen lagra energi på ett smartare sätt i framtiden? Sådana frågor tar man upp då projekten ”Aiko Gas CoE” och ”Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle” vid Yrkeshögskolan Novia ordnar seminarium i samarbete med ÅA, VAMK och Vasa Universitet.

Flera kända namn inom branschen kommer att vara med på seminariet som avslutas med en paneldiskussion med flera av regionens specialister. Dagens huvudtalare är Jon Hovland, chefsforskare på SINTEF, en av Europas största oberoende forskningsorganisationer. Hovland är specialist på miljöteknologi och har skrivit ett flertal böcker om biogasens fördelar. Vi får också höra anföranden av Niklas Wägar, direktör för teknologi och produkter på avdelningen Energy solutions på Wärtsilä, och av Pekka Simell på forskningsinstitutet VTT Finland.

Projektet ”AIKO Gas CoE- Nationellt kompetenscenter inom gasbranschen” har varit i gång sedan 2017 och fokuserar på att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet. Projektet avslutas i samband med seminariet.

Projektet ”energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle” pågår fram till april 2020. Genom seminariet hoppas man kunna lyfta fram de aktiviteter projektet jobbar med i vår region för att skapa en koordinerad verksamhet kring ett koldioxidsnålt samhälle och dess energilagring.

Seminariet hålls 11.4.2019 kl. 12-16, Auditorium Florence- Wolffskavägen 31 (Novia).

 

Program

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, Cynthia Söderbacka, projektledare för Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle
tfn 050 593 4068
ÅA: Satu Laitila, projektkoordinator för Aiko Gas CoE, tfn 046 9201 968

Energilagring i vart framtida koldioxidsnala samhalle

Gå till "FUI-pressmeddelanden"