24.10.2016

Innovationssedel – Novia med och stöder företagare som vill utveckla sitt företag

CJ0B1197

YH innovationssedel sve2Novia deltar i Tekes försök gällande innovationssedeln, där små- och mellanstora företag kan köpa experttjänster för att utveckla sin innovationsverksamhet. Med hjälp av Novias tjänster kan företag enkelt utveckla produkter, tjänster och processer. Vi stöder också affärsverksamhetens tillväxt och internationalisering. Innovationssedeln har kunnat sökas från 3.10 och ansökan kan göras två år framåt. Sedelns värde är 5 000 euro + moms.

Innovationssedeln steg för steg

Om du är intresserad av innovationssedeln, börja med att fundera på vilken typ av kunnande och kompetens du och ditt företag behöverKontakta Novia, våra experter står till tjänst. Vi utformar en verksamhetsplan tillsammans. Vi gör i samarbete en ansökan om innovationssedeln till Tekes.

Innovationssedeln är i kraft 6 månader från och med den dagen den har beviljats.

En innovationssedel som är avsedd för mikroföretag och små och medelstora företag införs på prov. Målgruppen för sedeln är i synnerhet de företag som för första gången ansöker om innovationsfinansiering och som för första gången använder innovationstjänster. Försöket genomförs som en del av Tekes finansieringstjänster. Målet är att stödja företag i olika utvecklingsfaser, förbättra deras verksamhetsförutsättningar och undanröja hinder för företagande.

Innovationssedeln kompletterar verktyg för innovationsfinansiering. Den som får sedeln kan köpa experttjänster som hänför sig till innovationsverksamhet från önskad tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören bör ha sådan specialkunskap och expertis som sedelns innehavare inte har. Tjänsteleverantörer kan vara till exempel företag som tillhandahåller innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer.

Tekes gör upp listor över tillhandahållare av innovationstjänster. Till stöd för en snabb igångsättning av försöket samlar Tekes in uppgifter om tillhandahållare av innovationstjänster. Novia är med och erbjuder stöd och hjälp till företag.

”Novia hjälper företagare att ta reda på om deras utvecklingsbehov passar för Innovationssedel-finansieringen. Novia kan stödja denna process och utför tjänsten i samråd med företagaren”, berättar utvecklingskoordinator Nina Berg vid Novia.

Morgonkaffe tillställning ordnas i Vasa vid Novia för företagare:
Arrangör: Kust-Österbottens företagare, Novia, Vamk
Plats: Technobothnia, Bomullgränd 3, rum F 4301
Tid: 25.10 kl. 8.30-10

Kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, utvecklingskoordinator Nina Berg, mobil 044 780 5221
Vamk, direktör, enheten för teknik Jorma Tuominen, puh 040 582 7623

 

 

 

YH innovationssedel sve2

 

Gå till "FUI-pressmeddelanden"