28.11.2016

Franska samarbetspartners kommer på besök till Ekenäs StoryWalk-projektet

karen

Det förberedande Leaderprojektet Ekenäs StoryWalk baserat på ett projekt vid Yrkeshögskolan Novias campus i Raseborg med nära samarbete med Pro Artibus får besök från staden Guéret i Frankrike. Delegationen från Frankrike och projektgruppen från Novia skall under två dagar planera hur orterna bäst kan samarbeta inom de respektive planerade Leaderprojekten under temat inkluderande tvärdisciplinär stadsplanering.

Guéret är ett territorium beläget i hjärtat av Frankrike med 35.000 invånare och staden Guéret är centralort med ca 13.000 invånare. En delegation på åtta personer kommer på ett besök till Ekenäs den 30.11 - 1.12 för att bekanta sig med Raseborg, Ekenäs och Yrkeshögskolan Novias projekt Ekenäs StoryWalk och lokala samarbetspartners.

Gästerna kommer att introducera staden och regionen Guéret och eko-byggprojekt under planering i byn Saint-Fiel. En by i storleksklass med Tenala som håller på med ett inspirerande byautvecklingsprojekt. En representant från IT hub-projektet “The third space” besöker också Ekenäs. ”The third space” finns i en ombyggd gammal järnhandel i Guéret som öppnades upp främst som en plats för invånare att jobba med digital teknik. Platsen har senare utvecklats till att inkludera även en FabLab, d.v.s. ett lokal media-lab och samlingsutrymme för stadens invånare och aktiviteter kopplade till lokal stadsplanering och cirkulär ekonomi.

Till träffen i Ekenäs kommer också två representanter från den lokala Leadergruppen, ordförande och viceordförande i Guérets regions samarbetsorgan, ledaren för stadsplaneringskontoret, stadsdirektören i Guéret och en stadsfullmäktigerepresentant.

På eftermiddagen på torsdagen (1.12) samlas vi i Naturum och välkomnar alla som vill få en inblick in StoryWalk projektet och våra gästers planerade projekt.

Mer information om projektet Ekenäs StoryWalk hittar du här!

Tilläggsinformation fås av:

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ylva Rancken-Lutz, ylva.rancken-lutz@novia.fi, mobil 040 7767431

 

logotyp balk2

 

 

Gå till "FUI-pressmeddelanden"