20.3.2017

Första kullen mathantverkare klara

bild2

Under ett och ett halvt år har matintresserade från olika håll i Svenskfinland gått en utbildning inom mathantverk. Deltagarna har lärt sig att förädla produkter på livsmedlens egna villkor med specialisering inom antingen spannmål, mjölk, kött, frukt och bär eller grönsaker, örter och svamp. Dessutom har de fått en bred baskunskap om sådant som krävs för att starta och driva ett företag med marknadsföring, kundkommunikation, myndighetskrav, förpackningsdesign, livsmedelshygien och mycket mer.

"Jag är spannmålsodlare, men odlar även tomater, jordgubbar och frilandsgrönsaker i liten skala. Jag lockades till utbildningen eftersom jag är intresserad av både matlagning och odling. Jag ville lära mig att göra hälsosamma och goda produkter av mina egna råvaror", berättar Anna Holmberg från Ingvalsby Gård i Tenala, en av de som gått utbildningen.

Under utbildningen har deltagarna haft som uppgift att ta fram en ny mathantverksprodukt inom sitt specialiseringsområde. Utbildningen avslutas med att deltagarna presenterar sina produkter.

"Jag valde att specialisera mig på grönsaker, örter och svamp och som slutprodukt har jag gjort en tomatmarmelad", berättar Anna Holmberg. "Det är viktigt för mig att göra en hållbar produkt, som inte innehåller konserveringsmedel och eller andra tillsatsämnen. Eftersom vi under de praktiska studierna arbetat tillsammans i kök, har det varit möjligt att genast få feedback från både kurskamrater och föreläsare och på så sätt få prova sig fram till en bra mathantverksprodukt", fortsätter Anna Holmberg.

Utmärkande för mathantverk är att det skapas unika produkter, med rik smak och hög kvalitet. Produkterna tillverkas oftast av lokala råvaror och som förädlas på den egna gården eller i det egna företaget.

Ny utbildning startar i höst

I höst har alla som är intresserade av livsmedelsförädling och mathantverk en ny möjlighet att gå en utbildning inom mathantverk. Kursen startar i augusti och anmälningen pågår till 15 maj.

"Förhandsintresset för den nya utbildningen är stort", berättar projektledare Ann-Louise Erlund. Varje region kan ta emot ungefär 12-15 deltagare och många intresserade har redan tagit kontakt. Det gäller alltså att vara ute i god tid, ifall man vill gå utbildningen.

Studierna bedrivs på deltid. De allmänna studierna kan avläggas på distans, medan de praktiska studierna kräver att deltagarna är på plats. Som exempel kan nämnas att specialiseringen i köttförädling hålls i Nyland, mjölkförädlingen på Åland och studierna i grönsaker, örter och svamp i Österbotten. Man hoppas även få tillräckligt många intresserade för att kunna arrangera en specialisering inom fiskförädling. Deltagarna kan själva välja vilket område de vill fördjupa sig i.

Utbildningen inom mathantverk ordnas av Kustens Mat, ett projektsamarbete mellan regionerna Österbotten, Åland och Nyland och som pågår under åren 2016-2018. Förutom utbildning inom mathantverk, ordnar projektet även FM i mathantverk 4-6.10.2017 i Ekenäs.

Informationstillfällen

Presentationen av nya mathantverksprodukter hålls fredagen 24.3.2017 kl. 15.00 på följande orter:

  • Vasa, Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33
    Kontaktperson: Anna Häggqvist, tfn 046 920 4870, anna@dynamohouse.fi

Tilläggsinformation fås av
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ann-Louise Erlund, tfn 044 799 8406, ann-louise.erlund@novia.fi

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803        

                             mathantverk2

Jennie Westerlund och Stina Johansson

 

Gå till "FUI-pressmeddelanden"