28.10.2016

Enkät kartlägger äldre personer i Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten

I november får 20 000 äldre personer i Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten en frågeblankett, för att utreda deras hälsa och levnadsvillkor. Med hjälp av svaren vill man bidra till att utveckla social- och äldreomsorgen i Kvarkenregionen.

Detta är redan tredje gången som enkäten sänds ut till äldre i Kvarkenregionen. Denna gång är det personer födda 1930, 1935, 1940, 1945 och 1950 som valts ut och får vår frågeblankett. I enkäten kartläggs hälsa, intressen, umgänge, ekonomi, politiskt och socialt deltagande, makt och inflytande. Nya frågor i denna enkät berör bland annat internet-användning. Nytt i år är också att inkludera Södra Österbotten, Seinäjoki området.

Enkäten skickas ut på svenska eller finska beroende på mottagarens registrerade modersmål. Projektet GERDA (Gerontologisk Regional Databas) samlar in kunskap om äldre personers livssituation och behov, för att skapa förutsättningar för en god ålderdom på lika villkor för de äldre i Kvarkenregionen.

GERDA projektet har tidigare samlat in data om de äldres livssituation åren 2005 och 2010 i Österbotten och Västerbotten. Intresset för enkäten har varit stort bland mottagarna och senast (2010) besvarade 2 av 3 mottagare den, 64 %. Det här visar att det är viktigt att få delta, vara delaktig och göra sin röst hörd.

Undersökningen genomförs av forskare vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, SEAMK och Umeå universitet. Forskning på datamaterialet pågår kontinuerligt. På basen av de tidigare enkätresultaten har det producerats artiklar, rapporter och till och med TV-serier.

Tid: måndag 31.10 kl. 13–14
Plats: Åbo Akademi, ingång Strandgatan 2, hiss till våning B6, rum B607

 

Tilläggsinformation fås av:

Åbo Akademi, Akademilektor Fredrica Nyqvist, tfn 324 7514

Yrkeshögskolan Novia, Forsknings- och utvecklingsledare, Annika Wentjärvi tfn 044 780 5459

Gå till "FUI-pressmeddelanden"