Publicera Open Access

Åbo Akademi har en överenskommelse med Springer som gör att du som Noviaanställd får publicera din artikel open access gratis i Springer Natures tidskrifter.

Du kan publicera open access också i andra journaler. Då följer APC-avgifterna den aktuella journalens riktlinjer. 

Ansvariga författare (corresponding authors) verksamma vid Yrkeshögskolan Novia kan nu publicera artiklar open access helt gratis i Springer Natures hybridtidskrifter. Erbjudandet gäller 1.10.2018-31.12.2020.

Villkor för gratis OA-publicering utan APC-avgift:

  • Den ansvariga författaren hör till Yrkeshögskolan Novia som omfattas av FinELibs avtal med Springer Nature.
  • Artikeln publiceras i någon av dessa tidskrifter.
  • Ansvariga författare som fått artiklar godkända ska antingen (beroende av tidskrift) ange Novia-tillhörighet i Springers My Publication-system eller bekräfta Novia-tillhörighet genom att använda sin novia.fi e-postadress vid all korrespondens med förlaget.

Hur publicera OA i Springer Natures tidskrifter, steg-för-steg information på engelska, steg-för-steg information på finska.

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi