ISBN- och ISSN-koder

Varje publikation som ges ut i Novias egen publikationsserie får ett eget ISBN- och ISSN-nummer när manuskriptet för publikationen godkänts i redaktionsrådet. Redaktionsrådet ansvarar för att din publikation förses med korrekt ISBN och ISSN i samband med ombrytning hos vår grafiker.

ISBN är en internationell kod som fungerar som ett slags ID för just din publikation. Tryckta och elektroniska publikationer ska ha olika ISBN och betecknas enligt publiceringssätt: ISBN (print) och ISBN (online).

ISSN är den kod som beteckar att ett alster ingår i en serie av publikationer, som Novias egen publikationsserie eller t.ex. i en tidskrift som utkommer regelbundet.

OBS! Alla publikationer som ges ut i Novias namn förses med ett ISBN ur Novias egen lista. Det här sköter den tekniska redaktören om efter att publikationen blivit godkänd av redaktionsrådet.