Checklista innan du börjar skriva

Sidan uppdateras 

Checklista

 • Var har du tänkt publicera din text: i en facktidskrift, tidning eller Novias egen serie, ? Kontakta din campusredaktion om du behöver hjälp eller vill bolla idéer! Mer om publikationsforum här!
 • Vilken stil och vilket format ska din publikation ha: ska det bli en populärt hållen artikel eller en tung, faktaspäckad rapport? Vilket du än väljer, tänk alltid på att någon ska orka läsa din text. 
 • Vilka saker är viktiga att berätta så att en oinvigd läsare ska få grepp om vad Novia är och vad vår verksamhet handlar om? Svara gärna på frågorna Vem? Vad? När? Hur? Varför?
 • Beakta tillgänglighet.
 • Novia rekommenderar att du använder CC-licenser för ditt verk. På creative commons kan du bekanta dig med de olika licenstyperna. 

Minimikriterier för publikationspoäng

 • Uppfyller din planerade publikation de minimikriterier som UKM ställer för att din publikation ska kunna rapporteras in? Då ger den värdefull resultatfinansiering.
 • Är du säker på att det du tänker skriva faktiskt är en regelrätt publikation (utöver de kriterier som UKM ställt enligt punkt 4)?

Följande typer av texter är INTE publikationer:

 • Inlägg, rapporter, reportage och artiklar som t.ex. lagts ut på webbplatser, i medlemsbrev, bloggar eller andra publikationsforum som saknar referentgranskning.
 • Posters, abstrakt, presentationer eller andra icke-fullständiga bidrag på konferenser. Endast s.k. full papers räknas.
 • Läromedel, videon eller annat undervisningsrelaterat material som endast lämpar sig för vårt eget bruk och som finns t.ex. på Moodle.
 • Insändare eller annat läsarmaterial i t.ex. dagstidningar som inte tydligt signalerar att du skriver i egenskap av sakkunnig/representant för Novia.
 • En översatt version av sådant material som du redan publicerat t.ex. på svenska. Om sakinnehållet är exakt detsamma handlar det alltså inte om en ny publikation. Ifall du reviderar texten och vinklar den på ett annat sätt kan den räknas som en ny/annan publikation förutsatt att den genomgått någon form av yttre granskning.