Handbok för skrivande

Publikations- och produktionsverksamheten är ett viktigt sätt att dokumentera och föra fram vad vi kan eller har utvecklat. En intressant publikation eller produktion visar att vi är på hugget både inom våra utbildningsområden och/eller i våra regioner. Med andra ord ger de inte enbart väl behövd resultatfinansiering, utan också värdefull synlighet och trovärdighet.

Funderar du på att skriva en publikation?

Vad är idén med publikationer och produktioner?

Genom att skriva publikationer eller ta fram nya produktioner kan vi bland annat

  • sprida kunskap och information om det vi gör och kan
  • förmedla nyheter och sätta dem i ett sammanhang som berör våra utbildnings- eller FUI-områden
  • delta i diskussionen branschkolleger emellan eller höja medvetenheten om aktuella frågor hos allmänheten
  • föra fram och stärka konst och kultur genom nya uttrycksformer och arbetssätt
  • berätta om resultat i forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Publikationer kan vara tryck- eller onlineversioner av vetenskapliga artiklar, böcker, konferensbidrag, artiklar i facktidskrifter eller dagstidningar, rapporter och läromedel.

Produktioner har ofta anknytning till kulturområdet t.ex. utställningar, föreställningar, konserter och audiovisuella produkter. Fotoböcker, icke-traditionella rapporter och t.ex. multimediala läromedel kan också vara produktioner.

Novia upprätthåller också en egen publikations och produktionsserie som för fram material som aknknyter till våra utbildningar eller olika slags forsknings- och utvecklingsprojekt.

Rapportera in!

I och med att publikationer är en resultatindikator för vår finansiering är det viktigt att vi årligen rapporterar in det vi publicerat. Noggrannare anvisningar för detta hittar du i UKM:s handböcker.