Serie S: Studerandes arbeten

I serien publiceras studerandes arbeten gjorda inom ramen för studier, t.ex. artiklar och rapporter framtagna i projekt i samarbete med läraren. Examensarbeten ingår inte i denna serie, de publiceras endast i yrkeshögskolornas databas Theseus.

Publikationskriterier:

  • Kvalitet
  • Kommunicerandet av Novias utbildning


Publikationstillstånd: Redaktionsrådet i samråd med den handledande läraren.