Serie L: Läromedel

I serie L publiceras olika slags läromedel i form av t.ex. handböcker, guider, verktyg, modeller, spel och läroböcker. Ett läromedel kan ockås vara undervisningsmaterial i kombination med annat material t.ex. anvisningar för läraren.

Publikationskriterier:

  • Nyttan för den pedagogiska verksamheten eller branschanknuten verksamhet.