Serie A: Artiklar

I serien publiceras artiklar skrivna av sakkunniga i syfte att bidra till diskssionen eller kunskapsutbytet olika arbetsgemenskaper eller sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik. Artiklar ska vara högst 15 sidor långa.

Publikationskriterier:
•Innehållets aktualitet, relevans för branschen i fråga
•Professionell vinkling eller mångprofessionellt angreppssätt

Publikationstillstånd: Redaktionsrådet i samråd med den berörda enhetens FoU-ledare och extern sakkunnig vid behov. Ansvariga redaktören vidtalar den externa experten.