Anvisningar för skribenter

På Novia kan manuskript som lämnas in för publicering vara artiklar, rapporter, handböcker, kompendier, film, posters eller annat material med relevans för den fackliga eller pedagogiska verksamheten. Novias serie publiceras som pdf-filer ombrutna enligt en fastställd layout. Publikationerna finns fritt tillgängliga på Novias webbplats och i yrkeshögskolornas publikationsdatabas Theseus.

Publikationer kan ges ut av lärare, studerande och övrig personal inom ramen för utbildning och fortbildning eller inom olika slags forsknings- och utvecklingsprojekt. Publiceringsspråket är i första hand svenska, men även t.ex. finska eller engelska. Avgiftsbelagda verk publiceras inte i Novia serie.

Anvisningar för skribenter finns på Novias LibGuide.