Kontakta FUI

Kontaktuppgifter inom forskning, utveckling och innovation


Ulrica Isaksson
(FoU- och förvaltningsassistent)Ort: Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
 

Institutionen för teknik och sjöfart

Teknik

Ort: Campus Vasa, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa


Sjöfart

Aboa Mare Åbo, Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo


Institutionen för hälsa och välfärd

Ort: Campus Vasa, Wolffskavägen 31, 65320 Vasa


 

Institutionen för företagsekonomi

Ort: Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20100 ÅboInstitutionen för kultur

Ort: Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
Institutionen för bioekonomi

Ort: Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 EkenäsKvalitetskoordinator för FoU-verksamheten

Ort: Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Thomas Kuni
(Kvalitets- och enhetskoordinator;Kvalitetskoordina)

 Kontakt för media