Songwriters of Kvarken

Leader.png Svenska-kulturfonden.jpeg


Innehåll: Songwriters of Kvarken - är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan
Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten,
Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna i Örnsköldsvik och KulturAkademin i
Storuman.

Fokusområde: kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Leader, Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Yrkesakademin Österbotten, Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna, KulturAkademin

Projektledare: Mats Granfors

Samarbetspartners: Yrkesakademin Österbotten, Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna, KulturAkademin