Moderna sagor i digital form

Leader.png


Period: 01.02.2020 - 30.04.2021

Innehåll: Projektet ska skapa en kreativ miljö genom att sammanföra berättare av moderna
sagor med spelutvecklare och utvecklare av digitala medier. Vid workshops ta
fram 3-5 moderna sagor i form av spel, digitala medier eller applikation för
barn och ungdom. Projektet ska utreda möjligheten till en enkel och öppen
utvecklingsplattform, genom ett utvecklingsseminarium sprids resultaten om
socialt hållbara digitala spel och applikationer.

I projektet kombineras modern teknologi (digitala lösningar, IKT,
applikationer, speldesign m.m.) med sagoberättande för att skapa socialt
hållbara spel och virtuella berättelser för barn.


SEKRETESSPOLICY - "Moderna Sagor" applikationen
Uppdaterad 2020-12-02

1. Moderna Sagor applikationen sparar ingen personlig data från användaren.
2. Det krävs inga behörigheter för att använda applikationen. Det som sparas på
telefonen är sago-inställningarna och hur långt användaren framskridigt i varje
enskild saga.
3. Efter att sagan är installerad så behövs ingen åtkomst till internet.

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Leader,

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Stiftelsen Juthbacka

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Stiftelsen Juthbacka