Publikationer

Sidan uppdateras

2020

Anna-Karin Jansson & Pia Jünger, "700 international students a resource for our region”, Vaasa Insider, 26.11.2020

Anita Wikberg, ESSÄ: Utmaningar för invandrarkvinnor som föder barn i Finland, Vasabladet 17.10.2020

Camilla Pitkänen och Carina Gädda, Att styra sitt eget arbetsvälbefinnande, Svängrum-e, 9.10.2020

Anne Hietanen och Annika Wentjärvi Yrkeshögskolan Novia, Linda Nyholm (Åbo Akademi), Virtuell verklighet erbjuder möjligheter inom social- och hälsovårdsutbildning i Vasa InnoCare-projektet, Svängrum-e, 4.9.2020

Anita Wikberg, Att föda utan rädsla – referat från seminarium om förlossningsrädsla, Svängrum-e 4.9.2020

Linda Nyholm (ÅA), Annika Wentjärvi (Novia), Viveka Öling-Wärnå (Novia), Anne Hietanen (Novia), Dennis Bengs (Novia), Melanie Rydgren (ÅA), Susanne Hägglund (ÅA), Yvonne Backholm-Nyberg (ÅA), Välfärdsteknologi under uppbyggnad – nu ser vi betydelsen av digital teknik, Vasabladet  1.8.2020

Sirkku Säätelä, Novias forskning: Framtidens social- och hälsovård vinner på att designa sina tjänster, Vasabladet 7.3.2020

Margareta Antus, Ulla Penttinen, Camilla Ribacka, Essä: Högskolor samarbetar kring utbildning av bioanalytiker, Vasabladet, 4.1.2020

2O19

Neil Olsen, Maj-Helen Nyback, Disaster nursing and the challenges that nurses encounter within it, Novia Serie A, 2019

Susanne Jungerstam och Annika Wentjärvi,  Intryck från demensbyn Hogeweyk i Nederländerna, Svängrum-E. 1.10.2019

Sirkku Säätelä, Digitala lösningar för hälsovården på framfart, Svängrum-E, 2.9.2019

Jungerstam, Susanne och Annika Wentjärvi, 2019. Country Portrait Finland - The Finnish Welfare State. In: socialnet International [online]. 03.06.2019 [Date of citation: 04.06.2019]. ISSN 2627-6348. 

Johanna Wikgren-Roelofs, Studerande möter kyrkans diakoni genom arbete med samhällets utsatta, HSS Media, 5.5 2019

Sirkku Säätelä, Läkemedelsberäkning är en akilleshäl inom vården, Svängrum E, 1.5 2019

Sirkku Säätelä, Spel och spelinlärning inom den högre utbildningen, Svängrum E, mars 2019

2018

Susanne Jungerstam, Mikroprojektet Gäst i skolan – ”En guldgruva i undervisningen”, HSS Media, 8.12 2018

Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko

Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018

Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53

 

2017


Alm, Christine, Liljeroth, Pia, Amningshandledning är ett samarbete mellan professionella och familjer, Folkhälsan och Ensi- ja turvakotien liitto, 2017

von Koskull, Malin; Liljeroth, Pia, Enhetligt och samskapat amningsstöd - en vinst för alla, Folkhälsan & Ensi- ja turvakotien liitto, 2017

Backström, Frida; Mård, Emma; Sjöström, Alexandra; Liljeroth, Pia, Hur mår de svenskspråkiga i Helsingfors och får de den service de är i behov av?, Vård i fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Sjöholm, Mikaela; Sjövall, Susanne; Liljeroth, Pia, Job crafting - för att höja arbetsengagemanget inom vården, Vård i fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Lindholm, Henrica, Liljeroth, Pia, Tillsammans för det goda med CABLE, Nyckeln, 2017

Wikberg, Anita, Nyback, Maj-Helen, Doula - ett stöd för den födande kvinnan och familjen, Novia serie S: studerandes arbeten, Yrkeshögskolan Novia, 2017

Wikberg, Anita, Metasynthesis in Health Care Research, Oxford University Press, 2017

Björklund, Sofie; Wikberg, Anita, Ensam under förlossningen - en systematisk litteraturstudie om hur förlossningen påverkas när den födande kvinnan inte har någon stödperson närvarande, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland, 2017

Peltola, Amanda; Wikberg, Anita, Föderskornas upplevelser av doulor som stöd under förlossningen, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland, 2017

Wentjärvi, Annika, Sund, Maria, Jungerstam, Susanne, Hälsovårdscentral viktig för de äldre, Vasabladet, 2017

Hietanen, Anne; Wentjärvi, Annika; Hallila, Jaakko; Nyqvist, Fredrica; Gustafson, Yngve; Olofsson, Birgitta; Snellman, Fredrik,
Ikäihmiset Merenkurkun alueella, Ilkka, 2017

Wentjärvi, Annika; Hietanen, Anne; Nyqvist, Fredrica; Hallila, Jaakko; Gustafson, Yngve; Olofsson, Birgitta; Snellman, Fredrik, Tack till Äldre i Kvarkenregionen, Vasabladet, 2017

Damlin, Inger; Granqvist-Hedvik, Ulrika; Häggström, Ulrika; Jungerstam, Susanne, Vi vill sammanföra juniorer och seniorer, Vasabladet, 2017

Lumme, Riitta; Halimaa, Sirkka-Liisa; Liikanen, Eeva; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Bioanalytiikan YAMK-opinnot verkossa, Moodi, Labquality oy, 2017

Penttinen, Ulla Helena, Matkakertomus Preanalytiikkapäivät Amsterdamissa, Kliin lab, Suomen kliinisen kemian yhdistys, 2017

Säätelä, Sirkku, Framtiden kommer med hälsoinformatik digitalisering och elektroniska journaler, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Säätelä, Sirkku; Hietanen, Jasmin, Närinsgtillstånd hos äldre oroar, Vasabladet, HSS Media, 2017

Vaartio-Rajalin, Heli; Leino-Kilpi, Helena; Puukka, Pauli, Development of a Self-Report Workbook for Identifying Cancer Patients Knowledge Expectations, Journal of Nursing and Care, 2017

Vaartio-Rajalin, Heli; Puukka, Pauli; Leino-Kilpi, Helena; Berger, Christina, Effects of a self-report workbook intervention to the cancer patients' empowerment within patient education, Journal of Nursing and Practice, The Scientific Pages, 2017

Vikström, Irén, Nyback, Maj-Helen, Active Learning Methods in Nursing Education - a New Paradigm?, ATINER''S Conference Paper Series, No: NUR2017-2249., 2017

Vikström, Irén, Nyback, Maj-Helen, Nya lärmiljöer och metoder inom vårdutbildningen - på väg mot ett nytt paradigm, Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017

Sundqvist, Anna; Österberg, Terese, Svensk Finlands barnmorskeförening firar 70 år, Kätilölehti - Tidskrift för Barnmorskor, Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund, 2017

Syrjäläinen-Lindberg, Minna, Mietteitä harjoittelusta vastaavan hoitotyön opettajan roolin muuttumisesta Yrkeshögskola Novian Turun yksikössä, KHO-blogi, Kliinisen hoitotyön opettajat, 2017

Limnell, Hanna, Moduuliharjoittelu-kokemuksia Turunmaan sairaalan sisätautiosastolta, KHO-blogi, Kliinisen hoitotyön opettajat, 2017

Nyback, Maj-Helen, ATINER - en annorlunda konferens, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Lindholm, Henrica, Liljeroth, Pia, Tillsammans för det goda med CABLE, Nyckeln, 2017