Vasa Innocare - (ERUF)


Period: 13.08.2019 - 31.07.2021

Innehåll: Projektets mål är att skapa en en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård- och omsorgssektorn iÖsterbotten. De konkreta åtgärderna inom projektet är att i en samskapande process med intressenter utveckla, testa ochutvärdera innovativa människocentrerade, etiska, meningsfulla tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality(VR). Detta sker inom två utvecklingsmiljöer (Åbo Akademi/Experience Lab och Novia/Campus Alere) samt på fältet ipiloteringspunkter.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Samarbetspartners: Åbo Akademi

Projektledare: Anne Hietanen

Samarbetspartners: Åbo Akademi