Publikationer

Sidan uppdateras!

2020

Kendall Rutledge, Johanna Havari, " Även du använder rymddata", Vasabladet 5.12.2020

Andreas Willfors, ”Är is ett problem som kan lösas genom brett samarbete?”, Vaasa Insider, 24.6.2020

Mikael Ehrs, Spara bränsle och utsläpp i jordbruket – krossensilera säden, Vasabladet, 13.6.2020

Jianfeng Wang, Ricardo M. Fonseca, Kendall Rutledge, Javier Martín-Torres, Jun Yu: A Hybrid Statistical-Dynamical Downscaling of Air Temperature over Scandinavia Using the WRF Model, Advances in Atmospheric Sciences, January 2020, Volume 37, Issue 1, pp 57–74. 

2019

Cynthia Söderbacka, Energy Storage Demo Environment in Technobothnia, Vaasa Insider, 10.12.2019

Harry Lindell, Så får du en god cirkulär och hållbar jul, HSS Media, 7.12.2019

Pablo Durán, Cathérine Meißner, Kendall Rutledge, Ricardo Fonseca, Javier Martin-Torres, Muyiwa S Adaramola, Meso-microscale coupling for wind resource assessment using averaged atmospheric stability conditions, Meteorologische Zeitschrift Vol. 28 No. 4 (2019), p. 273 - 291

Petra Ylitalo, "Steg ett är personliga kontakter på din målmarknad", Vaasa Insider, 15.11.2019

Sten Engblom, Eva Högfors-Rönnholm, Metagenomes and metatranscriptomes from boreal potential and actual acid sulfate soil materials, Scientific Data (Nature) 16.10.2019

Sten Engblom, Eva Högfors-Rönnholm, Sura sulfatjordar i en hållbar och produktiv jordbruksanvändning, HSS Media, 5.10.2019

Nina Åkerback, Viveka Öling-Wärnå, Sten Engblom, Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar, Vaasa insider 26.9.2019

Petra Ylitalo, Regionens infraföretag, rymdhuvudstad och maskhål, Vaasa Insider, 15.5 2019 

Petra Ylitalo, Stora möjligheter bygga infrastruktur över de nordiska gränserna, HSS Media, 7.4 2019

Jianfeng Wang, Ricardo M. Fonseca, Kendall Rutledge, Javier Martín-Torres, Andaluz de Ciencias de la Tierra, Jun Yu,  Weather Simulation Uncertainty Estimation Using Bayesian Hierarchical Models, Journal of Applied Meteorology and Climatology March 2019 Volume 58 No. 3 pp585–603

Annika Glader, ”Amsterdam testar lösningar för cirkulär ekonomi i praktiken”, Vaasa Insider 12.3 2019

Annika Glader, ”Circularity City – Mittjylland bygger starka partnerskap kring cirkulärt byggande”, Vaasa Insider, 14.2 2019

Leena Favén, Josefina Nyström,Tom Lillhonga, Leif Hed, Ainekset miljardibisnekseen, Kemia-lehti, 1/2019

Annika Glader, Nya metoder för cirkulärt byggande, Vaasa Insider, 31.1 2019

Andreas Willfors, Gröna utmaningar och möjligheter i cirkulär ekonomi, Vaasa Insider, 21.1 2019

Kendall Rutledge, A new toolset, Vaasa Insider, 18.1 2019

2018

Andreas Willfors, Vad är cirkulär ekonomi?, Vaasa Insider, 10.12 2018

Andreas Willfors, Alger – en plåga eller framtiden?, HSS Media, 3.11 2018

Högfors-Rönnholm, Eva; Christel, Stephan; Engblom, Sten; Dopson, Mark, Indirect DNA extraction method suitable for acidic soil with high clay content, MethodsX 5/2018 pp. 136-140

2017

Willfors, Andreas, TransAlgae, levien avulla fossiilittomaan tulevaisuuteen, Biotalous.fi, 2017

Willfors, Andreas, Algproduktion från avfallsströmmar för en fossilfri framtid, Bioekonomi.fi, 2017

Willfors, Andreas, Åkerback, Nina, Engblom, Sten, Tillvaratagande av näring och bioenergi i jordbruk - Framtida metoder med biogas och alger, Bondeföretagaren, 2017

Högfors-Rönnholm, Eva; Christel, Stephan; Dalhem, Krister; Lillhonga, Tom; Engblom, Sten; Österholm, Peter; Dopson, Mark, Chemical and microbiological evaluation of novel chemical treatment methods for acid sulfate soils, Science of the total environment, Elsevier, 2017

2016 

 Östman, L. (2016). Sustainability Requirements in Architectural Competitions . The Aalto Campus 2015 Case. Trita-ARK. Forskningspublikation.

Östman, L. (2016. En pragmatisk arkitekturteori utgående från John Deweys teorier om estetiska erfarenheter. Aesthetics - The Uneasy Dimension in Architecture.

Sandberg, K., Orskaug, T., & Andersson, A. (2016). Prefabricated Wood Elements for Sustainable Renovation of Residential Building Façades. Energy Procedia, 96, 756-767.

Ruud, S., Östman, L., & Orädd, P. (2016). Energy Savings for a Wood Based Modular Pre-fabricated Façade Refurbishment System Compared to Other Measures. Energy Procedia, 96, 768 - 778.

Bystedt, A., Östman, L., Knuts, M., Johansson, J., Westerlund, K., & Thorsen, H. (2016). Fast and Simple – Cost Efficient Façade Refurbishment. Energy Procedia, 96, 779 - 787.

2015

 Sjöholm, D., Borg, M., Blomqvist, K., Särkkä, L., Jokinen, K., & Kaukoranta, T. (2015). LED-mellanbelysningsförsök i ett tomatblockväxthus i Pjelax, Närpes. Naturresursinstitutet (Luke).

Lillhonga, T., Dahlbacka, J., Lillhonga, O., & Jåfs, Å. (2015). Analys av antocyaninhalter, BRIX-värde och halten torrsubstans i österbottniska blåbär med hjälp av NIR-spektroskopi. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 17/2015.

Fröjdö, M., & Glader, A. (2015). Theory meets working life (TEMA). A guide from an interdisciplinary collaboration project improving knowledge and skills of indoor air quality. Novia Publication and Production, serie L: Läromedel, 2/2015.

Dahlbäck, Y., Sjöholm, D., & Nuortila, C. (2015). Undersökning av ett nytt konceptväxthus: konstruktion, skuggbildning samt energiberäkningar. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 16/2015.

Braskén, M. (2015). Solstatistik för sydösterbotten. Delrapport för projekt Heijastus – valo- ja energiatehokkuuden parantaminen nykyisissä ja uusissa kasvihuoneissa. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 11/2015.

Braskén, M. (2015. Modellering och optimering av det naturliga ljusflödet i blockväxthus. Delrapport för: Heijastus– valo- ja energiatehokkuuden parantaminen nykyisissä ja uusissa kasvihuoneissa. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 10/2015.

Sjöholm, D. (2015). Bioenergi kusten. Kartläggning av växhusodlares fastbränsleanläggningar i Österbotten. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 13/2015.

Sjöholm, D., & Majabacka, P. (2015). Bioenergi kusten. Kartläggning av värmeföretagare i Österbotten. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 12/2015.

Borg, M. (2015). Analys av strålning och tranmission i ett växthus. Noviapublikation och produktion, serie R: Rapporter, 15/2015.

Borg, M. (2015). Lönsamhetskalkyl för kyl- och avfuktningsmetoder i växthus. Del 4 av 4. Rapportserie från projektet Aktiv. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 9/2015.

Borg, M., Pörn, R., & Westö, J. (2015). Energimodellering av växthus. Del 3 av 4. Rapportserie från projektet AKTIV. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 8/2015.

Borg, M., Nuortila, C., & Westö, J. (2015). Utvärdering av en kyl- och avfuktningsanläggning i ett tomatväxthus. Del 2 av 4. Rapportserie från projektet AKTIV. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 7/2015.

Borg, M., & Westö, J. (2015). Tekniker för kylning och avfuktning av växthus. Del 1 av 4. Rapportserie från projektet AKTIV. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 7/2015.

Kaivo-oja, P. (2015). Underlag för framtagande av en uppförandekod för Finlands vindkraftsektor. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 3/2015.

Engblom, S., Lall, K-E., Rosendahl, R., Stén, P., & Österholm, P. (2015). Kalkin lisääminen happamien sulfaattimaiden altakasteluveteen. Pro Terra, 67, 15-16.

Wu, X., Sten, P., Engblom, S., Nowak, P., Österholm, P., & Dopson, M. (2015). Impact of mitigation strategies on acid sulfate soil chemistry and microbial community. Science of the Total Environment, 526, 215-221.

2014

Lundin, A., Must, A., Claeson, A-S., Carlsson, A., Glader, A., Mälarstig, B., ... Thunborg, J. (2014). SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader. SWESIAQ, Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate.

Glader, A., Östman, L., & Oloffson, T. (2014). Fuktskadade byggnader - Kompetensutveckling inom byggbranschen. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 1/2015.

Sunabacka, K., & Glader, A. (2014). Skadeutredning av betonggolv - bästa praxis i Finland och Sverige. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 11/2014.

Glader, A., Claeson, A-S., Stenberg, B., Glas, B., Liljelind, I., Eriksson, K., ... Nordin, S. (2014.) Byggnadsrelaterad ohälsa - kompetensutveckling inom hälsovården. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 12/2014.

Ekström, J. (2014). Skadeutredning av offentliga byggnader. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 9/2014.

Björk, M., & Westö, J. (2014). Scada system for off-grid energy solutions on remote islands. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 6/2014.

Björk, M., & Westö, J. (2014). Electricity demand for off-grid island groups. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 5/2014.

Westö, J., & Björklund, D. (2014). An Overview of Enabling Technologies for the Internet of Things. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 10/2014.

Westö, J. (2014). Uteluftsventilerade krypgrunder i Österbotten. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 2/2014.

Westö, J. (2014). Uteluftsventilerad krypgrund, teori och praktik. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 1/2014.

Westö, J. (2014). Intelligent Systems. Novia Publications and Productions, series L: Teaching materials, 2/2014.

Holm, P., & Blomqvist, K. (2014). Vind på vintern. Vindögat - Vindkraftföreningens medlemstidning, 2/2014, 6-7.

Dahlbacka, J., Pohar, J., & Lillhonga, T. (2014). Some near infrared spectroscopyapplicationsofan iterative calibration modelregressionstrategy: a proof-of-concept study. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 22(6), 389-400.

Dahlbacka, J., Nyström, J., Mossing, T., Geladi, P., & Lillhonga, T. (2014). On-line Measurement of the Chemical Oxygen Demand in Wastewater in a Pulp and Paper Mill Using Near Infrared Spectroscopy. Spectral Analysis Reviews, 2, 19-25.

Dahlbacka, J., Jåfs, Å., & Perttula, K. (2014). Measurements of multiple constituents in an activated sludge process using near infrared spectroscopy – some preliminary results. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 7/2014.

Stén, P., Dahlbacka, J., Lillhonga, T., Ulbricht, S., Heikkilä, S., & Nieminen J. (2014). Transient responses of a laboratory-scale activated sludge plant to momentary high sludge loads. The 9th Conference Environmental Engineering. Selected Papers, Article number: enviro.2014.088.

Blomqvist, K. (2014, 19 juni). Vinden ger mest på vintern. Vasabladet.

Laaksonen, H., Paloneva, M., Nurmes, K., Blom, H., & Kallio, S. (2014). Aktivointi-tv - palvelulla sisältöä ikäihmisten elämään. Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Publications, Other Publications C19.

Blomqvist, K. (2014). Mikä tuulivoimassa ärsyttää? Tekniikka & Talous, 10/2014.

Särkkä, L., Jokinen, K., Kaukoranta, T., Sjöholm, D., & Blomqvist, K. (2014). LED-valaistuksen tehokkuus kasvihuonekurkun viljelyssä. MTT Raportti 173.

Lundberg, M. (2014). Inomhusmiljö. Novia Publikation och produktion, serie L: Läromedel, 3/2014.

Engblom, St. Lall, K-E., Rosendahl, R., Stén, P., & Österholm, P. (2014). I PRECIKEM-projektet utvecklas kemiska precisionsmetoder för behandling av sura sulfatjordar. Salaojayhdistys Täckdikningsföreningen.

2013

Dahlbacka J., & Lillhonga, T. (2013). A comparison of local and non-linear calibration methods for determination of moisture content in wood samples. Proceedings of the 15th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Cape Town, South Africa, 123-126.

Frände, N., & Koskinen, O. (2013). Österbottens vindkraftsandelslag. Vindögat, 4, 10-11.

Frände, N., & Blomqvist, K. (2013). Nygårdsfjellet vindkraftspark. Vindögat, 3, 17-17.

Westö, J. (2013). Uteluftsventilerad krypgrund, teori och praktik. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 1/2014.

Sahlén, K., Andersson, T., & Åkerback, N. (2013). Från bioavfall till bionäring - hållbara kretslopp med rötning och gödsling. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2013-24.

Kaivo-oja, P. (2013). Utvecklande av uppförandekod för Finlands vindkraftsektor. Vindögat, 3, 16-16.

Sjöholm, D. (2013). Forskningsprojektet Växthus-LED. Trädgårdsnytt, 67(06-07), 25-25.

Jokinen, K., Särkkä, L., Näkkilä, J., Kaukoranta, T., Blomqvist, K., Sjöholm, D., & Borg, M. (2013). MTT ja Novia valottavat ledeillä. Puutarha & kauppa, 18, 12-13.

Skog, S-S. (2013). Energieffektivt fiske. En handbok om biodieselanvändning på sjön. Novia publikation och produktion, serie L: Läromedel, 1/2014.

Skog, S-S, Nilsson, O., & Stam, U. (2013). Biobränslen för fiskerinäringen. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 7/2013.

Westö, J., Blomqvist K., & Björklund, D. (2013). Intelligent Control of Relative Humidity in an Outdoor-air Ventilated Crawl space. Proceedings of The 2nd International Conference on Building Energy & Environment (COBEE), 945-953.

Blomqvist, K. (2013, 24 januari). Finländarna tror på vindkraften. Vasabladet.

Blomqvist, K. (2013). Projektrapport - Medvind. Vindögat 600(2), 14-15.

Westö, J., & Blomqvist, K. (2013). Ulkoilmalla tuulettuvan ryömintätilan ratkaisujen todentaminen. Rakennusfysiikka 2013, 95-104.

Wu, X., Wong, Z., Sten, P., Engblom S., Österholm P., & Dopson, M. (2013). Microbial community potentially responsible for acid and metal release from an Ostrobothnian acid sulfate soil. FEMS Microbiology Ecology, 84, 555-563.