Publikationer

Sidan uppdateras!

2021

Louise Forsblom, Andreas Lindén, Jonna Engström-Öst, Maiju Lehtiniemi, Erik Bonsdorff: Identifying biotic drivers of population dynamics in a benthic-pelagic community. Ecology and Evolution 11: 4035-4045.

2020 

Butkowski, O., Baum, Chad M., Pakseresht, A., Bröring, S., and Lagerkvist, C.J.  (2020). Examining the social acceptance of genetically modified bioenergy in Germany: Labels, information valence, corporate actors, and consumer decisions, Journal of Energy Research & Social Science, Volume 60, February 2020, 101308. 

Engström-Öst Jonna, Kanerva Mirella, Vuori Kristiina, Riebesell Ulf, Spisla Carsten, Glippa Olivier: Oxidative stress and antioxidant defence responses in two marine copepods in a high CO2 experiment. Science of The Total Environment 745: 140600.

Fraixedas Sara, Lindén Andreas, Husby Magne, Lehikoinen Aleksi, Declining peatland bird numbers are not consistent with the increasing Common Crane population,  26.3.2020 

Fraixedasa Sara, Lindén Andreas, Pihad Markus, Cabezaa Mar, Gregorye Richard, Lehikoinen Aleksi, A state-of-the-art review on birds as indicators of biodiversity: Advances, challenges,and future directions, Ecological Indicators, Volume 118, November 2020,

Jansson Anna, Klais-Peets Riina, Grinienė Evelina, Rubene Gunta, Semenova Anna, Lewandowska Aleksandra, Engström-Öst Jonna: Functional shifts in estuarine zooplankton in response to climate variability. Ecology and Evolution 10: 11591-11606. 

Koskenpato Katja, Lehikoinen Aleksi, Lindstedt Carita, Karell Patrik, Gray plumage color is more cryptic than brown in snowy landscapes in a resident color polymorphic bird, Ecology and Evolution, 5.2.2020 

Kuismanen Lauri, Forsblom Louise, Engström-Öst Jonna, Båmstedt Ulf, Glippa Olivier: Salinity effects on egg production, hatching, and survival of Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida). Crustaceana 93(3-5):429-445. 

 

Barman-Geust Heidi, Vad är Hållbarhet? Svängrum-e, 9.10.2020 

Barman-Geust Heidi, Fred MarianneKan systemtänk och design vara nyckeln till hållbarhet?, Vasabladet, 4.7.2020

Englund GunnelNaturens trafikant med egna regler, Västra Nyland, 17.3.2020

Engström-Öst JonnaFinska viken skiftar färg, Västra Nyland, 22.4.2020 

Pakseresht Ashkan, Vår inställning till genmanipulerad mat, Västra Nyland 11.2.2020

Sandberg-Kilpi Eva, Samhörighet på distans, Västra Nyland, 30.6.2020

Sved Johnny, Skogsbruk en del av klimatarbetet, Västra Nyland, 4.8.2020

von Weissenberg Ella, Möte med isbjörn, Västra Nyland, 17.11.2020 

2019

Azar, G. Pakseresht, A. and Drogendijk, R. (2019). “Distance, Market Appraisal and Market Attractiveness: Evidence from a Vignette Experiment”. 2019 Annual ANZIBA Conference, Curtin University Bentley Campus, Perth, Australia, 11-13 February 2019. Sponsored by the Curtin Business School.

Engström-Öst Jonna, Glippa Olivier, Feely Richard A, Kanerva Mirella, Keister Julie E, Alin Simone R, Carter Brendan R, McLaskey Anna K, Vuori Kristiina A, Bednaršek Nina: Ecophysiological responses of copepods and pteropods to ocean warming and acidification. Scientific Reports 9: 4748 

Forsblom Louise, Engström-Öst Jonna, Lehtinen Jonna, Lips Inga, Lindén Andreas, Environmental variables driving species and genus level changes in annual plankton biomass, Journal of Plankton Research, Volume 41, Issue 6, November 2019, Pages 925–938. 

Lehikoinen Aleksi,  Lindén Andreas, Karlsson Måns, Andersson Arne, Crewe Tara L, Dunn Erica H, Gregory George, Karlsson Lennart, Kristiansen Vidar, Mackenzie Stuart, Newman Steve, Røer, Jan Erik, Sharpe Chris, Sokolov Leonid V, Steinholtz Åsa, Stervander Martin, Tirri Ina-Sabrina, Skjold Tjørnløv Rune, Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration, Science direct, Vol 101, June 2019 pp. 985-991.  

Pakseresht, A. and Rashidghalam, M. (2019). “Seizing Blue Bioeconomy Opportunities: Review of Developments in Sustainable Food Solutions”, presented at the 33rd EFFoST International Conference, 12-14 November 2019, Postillion Convention Centre, WTC Rotterdam, Netherlands.

Pakseresht, A. and Rashidghalam, M. (2019). Seizing Blue Bioeconomy Opportunities, Poster presentation at the Sustainability Science Days Conference, 9-10, May 2019, Helsinki and Espoo, Finland.

 

Andersson Niklas,Pro Naturbruk stärker Novias bioekonomikluster, Svängrum E, 4.2 2019 

Barman-Geust Heidi, Mathantverkare – en ny yrkeskår i Finland, HSS Media, 5.1 209 

Björkström- Jung Dana, Här är styrkorna du behöver för att klara dig i framtiden, HSS Media, 2.2 2019 

Engström-Öst Jonna, Bli en trädkramare!, KSF Media, 29.10.2019 

Erlund Ann-Louise,En bra företagsberättelse säljer bättre, KSF Media, 3.12.2019 

Karell Patrik, Naturligt urval och geografiska färgmönster, KSF Media, 24.9.2019 

Karell Patrik, Åldrandets ekologi, I dag: Västra Nyland, 26.2 2019 

Karlsson Rasmus,Smart Marina – låt havet fortsätta vara vägen!, Svängrum E, 2.6 2019 

Lindell Harry, ~260 000; ~370 000; ~6 600 000, KSF Media, 16.7.2019 

Lindell Harry, Så får du en god cirkulär och hållbar jul, Vasabladet, 7.12.2020 

Lindén Andreas, De stora fåglarnas framfart, KSF Media, 20.8 2019 

Långvik Otto, De rätta valen, KSF Media, 11.6 2019 

Otterbeck Andreas, Varmare klimat påverkar flyttfåglarna, KSF Media,: Västra Nyland, 22.1 2019 

Pettersson Samuel,Reseskildring från FM i Mathantverk i Jyväskylä, Novias Serie RS, 2019 

Pettersson Samuel, Grynost eller champagne?, KSF Media, 2.4 2019 

Pettersson Samuel, Surdegsbröd-mer än en hipstertrend, Svängrum E, 8.1 2019 

2018

Nina Bednaršek, Richard A. Feely, Marcus Beck, Olivier Glippa, Mirella Kanerva, Jonna Engström-Öst, El Niño-related thermal stress coupled with ocean acidification negatively impacts cellular to population-level responses in pteropods along the California Current System with implications for increased bioenergetic costs, Frontiers in Marine Science, 12.12 2018 

Louise Forsblom, Sirpa Lehtinen, Andreas Lindén, Spatio-temporal population dynamics of six phytoplankton taxa, Hydrobiologia, 22.11 2018.  

Glippa O, Engström-Öst J, Kanerva M, Rein A, Vuori K: Oxidative stress and antioxidant defence responses in Acartia copepods in relation to environmental factors. PLOS ONE 13: e0195981 

Jacobsen L, Engström-Öst J (2018) Coping with environments – vegetation, turbidity and abiotics. pp. 32-61, In: Biology and ecology of pike. (Eds. Nilsson A & Skov C), CRC Press. 401 pp. 

Lehtiniemi M, Hartikainen S, Näkki P, Engström-Öst J, Koistinen A, Setälä O (2018) Size matters more than shape: ingestion of primary and secondary microplastics by small predators. Food webs e00097 

Lindén, A. (2018). Adaptive and nonadaptive changes in phenological synchrony. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(20), 5057-5059. 

Ramula S, Öst M, Lindén A, Karell P, Kilpi M: Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders. PLoS ONE 13(4): e0195415. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195415 

 

Abad Ortega H, Jansson A, Engström-Öst J (2018) Även havets minsta påverkas av algerna. Finlands Natur 3: 8-9. 

Andersson Niklas, Hållbar bioekonomi - vad betyder det för Västnyland?, Västra Nyland, KSF Media, 3.1 2018 

Byholm Patrik,Den sjätte vågen, Västra Nyland 26.6 2018 

Byholm, Patrik, Itämeren räyskät tehostuneen monitoroinnin kohteena, Rengastajan vuosikirja, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja rengastajatoimikunta, 2018 

Engström-Öst Jonna, Vem bryr sig om Östersjön?, Västra Nyland, 9.10 2018 

Jansson Anna, Vaccinera eller inte – vad skall man tro på?, KSF Media,: Västra Nyland, 18.12 2018 

Karell Patrik, Ugglor i förändring, Västra Nyland, KSF Media, 17.4 

Lindén Andreas,När molnen är sönder, Västra Nyland, 31.7 2018 

Långvik Otto, Tycker du att EU suger? Västra Nyland 13.11 2018 

Metso, A, Jansson A, Engström-Öst J (2018) Hellekesä sai sinilevät kukkimaan Suomenlahdella. Suomen Luonto 8:10 

Pettersson Samuel,Vem betalar egentligen maten? Landsbygdens folk, 14.12 2018 

Pettersson Samuel,Det finns inga billiga luncher, Vasabladet, 14.11 2018 

Riesinger, Paul, Fånggrödor till bondens nytta, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018 

Riesinger, Paul, Ta hem nyttan med fånggrödor: Artval, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018 
Sandberg-Kilpi Eva, Förändring, Västra Nyland, KSF Media, 13.3 2018 

Rancken Romi, Systemtänk, Västra Nyland, KSF Media, 6.2 2018 

Sandberg-Kilpi Eva, Förändring, Västra Nyland, KSF Media, 13.3.2018

Söderholm-Emas, Annika, Bioförpackningar, Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet, 2018 

Söderholm-Emas, Annika, FM i Mathantverk mer än en mattävling 

Söderholm-Emas, Annika, Hur ska vi få ungdomar att intressera sig för branschen? Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet r.f., 2018 

Söderholm-Emas, Annika, Möjligheternas landsbygd, Västra Nyland, KSF Media Ab, 2018 

Söderholm-Emas, Annika, Utvecklingen på landsbygden kräver en snabb nätanslutning, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018 

2017

 

Kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Almén A-K, Glippa O, Pettersson H, Alenius P & Engström-Öst J (2017) Changes in wintertime pH and hydrography of the Gulf of Finland with focus on depth layers. Environmental Monitoring and Assessment 189: 147.

Almén A-K, Brutemark A, Jutfelt F, Riebesell U & Engström-Öst J (2017) Ocean acidification shows no detectable effect on swimming activity and body size in a common copepod. Hydrobiologia 802: 235-243.

Engström-Öst, J, Barrett, NJ, Brutemark, A, Vehmaa, A, Dwyer, A, Almén, A-K, De Stasio B. (2017) Feeding, survival and reproduction of two populations of Eurytemora (Copepoda) exposed to local toxic cyanobacteria. Journal of Great Lakes Research 43: 1091-1100.

Glippa O, Brutemark A, Johnson J, Spilling K, Candolin U, Engström-Öst J: Early development of the threespine stickleback larvae in relation to water pH. Frontiers in Marine Science 4: 427

Souissi S, Glippa O & Dahms H-U. Chapter 7. Global Shipping, Ballast Water and Invasive Species. pp.163-176. In Arias A.H. & Marcovecchio, J E. (Eds) Marine Pollution and Climate Change, CRC Press.

 

2016

 

Kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Almén A-K, Vehmaa A, Brutemark, A, Bach, L, Lischka, S, Stuhr, A, Furuhagen, S, Paul, A, Bermúdez, JR, Riebesell, U, Engström-Öst J: Negligible effects of ocean acidification on Eurytemora affinis (Copepoda) offspring production. Biogeosciences 13: 1037-1048. Abstract PDF

Arias A., Souissi A., Glippa O., Roussin M., Dumoulin D., Net S., Ouddane B., Souissi S., 2016. Removal and Biodegradation of Phenanthrene, Fluoranthene and Pyrene by the marine algae Rhodomonas baltica enriched from North Atlantic Coasts. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Abstract PDF

Bermúdez R, Winder M, Stuhr A, Almén A-K, Engström-Öst J, Riebesell, U: Effects of ocean acidification on the structure and fatty acid composition of a natural plankton community in the Baltic Sea. Biogeosciences 13: 6625-6635.

Koskenpato K, Ahola K, Karstinen T & Karell P (2016) Is the denser contour feather structure in pale grey than in pheomelanic brown tawny owls Strix aluco an adaptation to cold environments? Journal of Avian Biology 47: 1-6.

Li S-L, Vasemägi A & Ramula S: Genetic variation facilitates seedling establishment but not population growth rate of a perennial invader. Annals of Botany 117: 187-194.

Sæther B-E, Grøtan V, Engen, S., Colson T, Grant P, Visser ME, Brommer JE, Grant R, Gustafsson L, Hatchwell BJ, Jerstad K, Karell P, Pietiäinen H, Roulin A, Røstad OW, Weimerskirch H (2016) Demographic routes to variability and regulation in bird populations. Nature Communications 7: 12001 doi: 10.1038/ncomms12001

Vehmaa, A, Almén A-K, Brutemark, A, Paul, A, Riebesell, U, Furuhagen, S, Engström-Öst, J (2016) Ocean acidification challenges copepod reproductive plasticity. Biogeosciences 13: 6171-6182. Abstract PDF

Välimäki K, Lindén A & Lehikoinen A (in press): Velocity of density shifts in Finnish land bird species depends on their migration ecology and body mass. Oecologia.

Öst M, Ramula S, Lindén A, Karell P & Kilpi M (2016) Small-scale spatial and temporal variation in the demographic processes underlying the population decline of eiders in the Baltic Sea. Population Ecology 58: 121–133.

2015

 

Kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Brutemark A, Engström-Öst J, Vehmaa A & Gorokhova E: Growth, toxicity and oxidative stress of a cultured cyanobacterium (Dolichospermum sp.) during different pH and temperature conditions. Phycological Research 63: 56-63. AbstractPDF

Brutemark A, Vandelannoote A, Engström-Öst J & Suikkanen S: A less saline Baltic Sea promotes cyanobacterial growth, hampers microcystin production and leads to intra-specific differences in allelopathy. PLOS ONE 10: e0128904. Abstract

Ellermaa M & Lindén A: Sügisränne Põõsaspeal 2014. aastal. [Autumn migration in Cape Põõsaspea in 2014. In Estonian with English summary.] Hirundo 28: 20–49.

Engström-Öst J, Brutemark A, Vehmaa A, Motwani NH & Katajisto T: Consequences of cyanobacteria blooms on copepod reproduction, mortality and sex ratio. Journal of Plankton Research 37: 388-398. Abstract

Engström-Öst J, Savatijevic Rasic I, Brutemark A, Rancken R, Subakov Simić G & Laugen AT: Can Cylindrospermopsis raciborskii invade the Baltic Sea? Environmental Reviews 23: 161-169. Abstract

Fraixedas S, Lehikoinen A & Lindén A: Impacts of climate and land-use change on wintering bird populations in Finland. Journal of Avian Biology 46: 63–72.

Fraixedas S, Lindén A & Lehikoinen A: Population trends of common breeding forest birds in southern Finland are consistent with trends in forest management and climate change. Ornis Fennica 92: 187–203.

Jauni M, Gripenberg S & Ramula S: Non-native plant species benefit from disturbance: a meta-analysis. Oikos 124: 122-129. DOI: 10.1111/oik.01416

Jauni M & Ramula S: Meta-analysis on the effects of exotic plants on the fitness of native plants. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 17: 412–420.

Li S-L & Ramula S: Demographic strategies of plant invaders in temporally varying environments. Population Ecology 57: 373-380.

Lindén A, Rapeli L & Brutemark A: Community attachment and municipal economy: Public attitudes towards wind power in a local context. Environmental Science & Policy 54: 10–14.

Otterbeck A, Lindén A & Roualet E: Advantage of specialism: reproductive output is related to prey choice in a small raptor. Oecologia 179: 129–137.

Ramula S, Jauni M & van Ooik T: Propagule pressure governs establishment of an invasive herb. Acta Oecologica 68: 18-23.

Ramula S, Johansson J, Lindén A & Jonzén N: Linking phenological shifts to demographic change. Climate Research 63: 135-144.

2014

 

Kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Almén A-K, Vehmaa A, Brutemark A & Engström-Öst J: Coping with climate change? Copepods experience drastic variations in their physicochemical environment on diurnal basis. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 460: 120-128, Abstract.

Engström-Öst J, Holmborn T, Brutemark A, Hogfors H, Vehmaa A & Gorokhova E: The effects of short-term pH decrease on the reproductive output of the copepod Acartia bifilosa – a laboratory study. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 47: 173-183. Abstract.

Forsgren E & Laugen AT: Prognostic value of using bee and hive debris samples for the detection of American foulbrood disease in honey bee colonies. Apidologie 45: 10-20. DOI: 10.1007/s13592-013-0225-6.

Hogfors H, Motwani NH, Hajdu S, El-Shehawy R, Holmborn T, Vehmaa A, Engström-Öst J, Brutemark A & Gorokhova E: Bloom-forming cyanobacteria support copepod reproduction and development in the Baltic Sea. PLOS ONE 9: e112692. Abstract PDF

Hyvönen T & Ramula S: Crop-weed competition rather than temperature limits the population establishment of two annual C4 weeds at the edge of their northern range. Weed Research 54: 245-255. DOI: 10.1111/wre.12075

Kraufvelin P: Digging for and grabbing the answers: novel whole-ecosystem approach quantifies damage and reveals mechanisms of invader-driven habitat destruction. Marine Biology 161: 1-2.

Larsson K, Hajdu S, Kilpi M, Leito A & Lyngs P: Effects of an extensive Prymnesium polylepis bloom on breeding eiders in the Baltic Sea. Journal of Sea Research 88: 21-28. DOI:10.1016/j.seares.2013.12.017

Ramula S: Linking vital rates to invasiveness of a perennial herb. Oecologia 174: 1255-1264. DOI: 10.1007/s00442-013-2869-3

Seltmann MW, Jaatinen K, Steele BB & Öst M: Boldness and stress responsiveness as drivers of nest-site selection in a ground-nesting bird. Ethology 120: 77-89. Abstract

Öberg M, Pärt Ö, Arlt D, Laugen AT & Low M: Decomposing the seasonal fitness decline. Oecologia 174: 139-150. DOI: 10.1007/s00442-013-2763-z

Böcker och bokkapitel

Gremer J, Ramula S, Pedersen B, Crone E, Lesica P, Jäkäläniemi A & Tuomi J (in press): Complex life histories and senescence in plants: Avenues to escape age-related decline? In: The evolution of senescence in the tree of life (edited by Shefferson RP, Owen RJ & Salguero-Gómez R). Cambridge University Press.

Rapeli L: The Conception of Citizen Knowledge in Democratic Theory. Palgrave Pivot. ISBN 978-1-137-32285-2

Doktorsavhandlingar

Seltmann MW: Of Milquetoasts and Daredevils – Personalities in Female Eiders. PhD thesis, Åbo Akademi, 105 pp. PhD defence 17 January 2014. https://www.doria.fi/handle/10024/94015

Kolumnserien "Aronia - just nu" i dagstidningen Västra Nyland

Nyström J: Ejderskrämmare. Västra Nyland 6.3.2014

Karell P: Sorkcykeln. Västra Nyland 5.2.2014

Brutemark A: Ekenäs tur och retur Västra Nyland 9.1.2014

2013

 

Kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Arias MC et al. (with 47 authors including Ramula S): Permanent genetic resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 February 2013-31 March 2013. Molecular Ecology Resources 13: 760-762.

Brommer JE: On between-individual and residual (co)variances in the study of animal personality: Are you willing to make the individual gambit? Behavioral Ecology and Sociobiology 67: 1027-1032.

Brommer JE: Variation in plasticity of personality traits implies that the ranking of personality measures changes between environmental contexts: Calculating the cross-environmental correlation. Behavioral Ecology and Sociobiology 67: 1709-1718.

Brommer JE: Phenotypic plasticity of labile traits in the wild. Current Zoology 59: 485-505.

Brutemark A & Engström-Öst J: Does the presence of zooplankton influence growth and toxin production of Nodularia spumigena? International Review of Hydrobiology 98: 225-234. Abstract

Engström-Öst J, Autio R, Setälä O, Sopanen S & Suikkanen S: Plankton community dynamics during decay of a cyanobacteria bloom – a mesocosm experiment. Hydrobiologia 701: 25-35. Abstract

Engström-Öst J, Repka S, Brutemark A & Nieminen A: Clay and algae-induced effects on biomass, cell size and toxin concentration in a brackish-water cyanobacterium. Hydrobiologia 714: 85-92.

Haaspuro T: LUONNIKAS - laskentatyökalu kunnille luontoperäisten kasvihuonekaasujen nielujen ja lähteiden arviointiin. Novia publikation och produktion. Serie A: Artiklar 2

Heinonen M, Laaninen R, Paju R & Rapeli L: Kyselytutkimusten edustavuus Suomessa 1973–2011: Katsaus keskeisistä taustatekijöistä. Politiikka 55: 192-199.

Jaatinen K & Öst M: Brood size matching: a novel perspective on predator dilution. American Naturalist 181: 171-181.

Jaatinen K, Seltmann, MW, Hollmén T, Atkinson S, Mashburn K & Öst M: Context dependency of baseline glucocorticoids as indicators of individual quality in a capital breeder. General and Comparative Endocrinology 191: 231-238. Abstract

Jaatinen K, Öst M, Gienapp P & Merilä J: Facultative sex allocation and sex-specific offspring survival in Barrow’s goldeneyes. Ethology 119: 146–155.

Jonsson M, Deleu P & Malmqvist B: Persisting effects of river regulation on emergent aquatic insects and terrestrial invertebrates in upland forests. River Research and Application 29: 537–547.

Karell P, Brommer JE, Ahola K & Karstinen T: Brown tawny owls moult more flight feathers than grey ones. Journal of Avian Biology 44: 235–244. DOI: 10.1111/j.1600-048X.2012.05868.x

Kraufvelin P: Pending possible establishment of Littorina littorea in the Pacific: to know the remedy, know thine enemy. Marine Biology 160: 1525-1527.

Lehikoinen A, Jaatinen K, Vähätalo AJ, Clausen P, Crowe O, Deceuninck B, Hearn R, Holt CA, Hornman M, Keller V, Nilsson L, Langendoen T, Tománková I, Wahl J & Fox AD: Rapid climate driven shifts in wintering distributions of three common waterbird species. Global Change Biology 19: 2071-2081.

Li S-L, Vasemägi A, Matos-Máravi P & Ramula S: Development and testing of microsatellite loci for the invasive herb Lupinus polyphyllus through 454 pyrosequencing. Molecular Ecology Resources 13: 760-762.

Li S-L, Yu F-H, Werger MJA, Dong M, Ramula S & Zuidema, PA: Understanding the effects of a new grazing policy: the impact of seasonal grazing on shrub demography in the Inner Mongolian steppe. Journal of Applied Ecology 50: 1377-1386.

Mattila M, Wass H, Söderlund P & Rapeli L: Healthy voting: The effect of self-reported health on turnout in 30 countries. Electoral Studies 32: 886–891.

Pavon-Jordan D, Karell P, Ahola K, Kolunen H, Pietiäinen H, Karstinen T & Brommer JE: Environmental correlates of annual survival differ between two ecologically similar and closely related owl species. Ibis 155: 823-834.

Pitkänen H, Peuraniemi M, Westerbom M, Kilpi M & von Numers M: Long-term changes in distribution and frequency of aquatic vascular plants and charophytes in an estuary in the Baltic Sea. Annales Botanici Fennici 50 (Supplement A): 1-54.

Rapeli L: Citizens’ Perceptions of Left-Right Ideologies in Finland. Turkish Journal of Political Science 3: 5-25.

Rapeli L & Leino M: Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa. Aikuiskasvatus 33: 4-15.

Salonen M & Engström-Öst J: Growth of pike larvae: effects of prey, turbidity and food quality. Hydrobiologia 717: 169-175 Abstract

Seltmann MW, Jaatinen K, Steele BB & Öst M: Boldness and stress responsiveness as drivers of nest-site selection in a ground-nesting bird. Ethology 120: 77-89.

Sõber V & Ramula S: Seed number and environmental conditions do not explain seed size variability for the invasive herb Lupinus polyphyllus. Plant Ecology 214: 883-892.

Suikkanen S, Pulina S, Engström-Öst J, Lehtiniemi M, Lehtinen S & Brutemark A: Climate change and eutrophication induced shifts in northern summer plankton communities. PLOS ONE 8 (6): e66475

Vehmaa A, Hogfors H, Gorokhova E, Brutemark A, Holmborn T & Engström-Öst J: Projected marine climate change: effects on copepod oxidative status and reproduction. Ecology & Evolution 3: 4548-4557. Abstract PDF

Öst M & Jaatinen K: Relative importance of social status and physiological need in determining leadership in female eiders. PLOS ONE 8 (5): e64778

Artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter

Brutemark, A. & Engström-Öst, J. Födan minskar – fisken får dra åt svångremmen. Fiskeritidskrift för Finland 4: 14-16

Ekholm, H. Projektet KRAV - miljöinformation i Raseborg. Skärgård 2/2013

Kraufvelin, P. & Díaz, E. Odling och skörd av blåmusslor för ett renare hav . Fiskarposten 8/2013

Söderström, M. Vattenvården - en utmaning för kustkommunerna. Skärgård 2/2013

Wikström M., Kekkonen J., Brommer J. E. Valkohäntäpeuran koon ja sarvien kehitys – ainutlaatuinen tutkimus lounaisella Uudellamaalla. Metsästäjä / Jägaren 5/2013: 32-34

Öhman, J. Elämyskonsepteja ja innostusta ruotsalaisissa yrityksissä. Ruoka-Suomi 3/2013 pages 14-15 PDF

Öhman, J. & Birge, T. Kuluttajien ja tuottajien näkemyksiä lähiruoasta. Ruoka-Suomi 3/2013. pages 16-17 PDF

Öhman, J. Elämyskonsepteja ja innostusta ruotsalaisissa yrityksissä. Maaseutu Plus 4/2013

Öhman, J. & Liewendahl, H. Västnyland – matregion med möjligheter. Landsbygdens Folk 4/2013

Öhman, J. Upplevelsekoncept och entusiasm hos skånska producenter och företagare. Landsbygdens Folk 7.6.2013

Kolumnserien "Aronia - just nu" i dagstidningen Västra Nyland

Lindén, A. Naturskydd i föränderligt klimat. Västra Nyland 28.11.2013

Fred, M. Geodesign och planering. Västra Nyland 31.10.2013

Diaz, E. Beroenden. Västra Nyland 3.10.2013

Ramula, S. Har du främlingar på gården?. Västra Nyland 5.9.2013

Laugen, A. T. Vädersnarvel. Västra Nyland 8.8.2013

Birge, T. Framtider för mat. Västra Nyland 11.7.2013

Rybakov, G. Drönare för effektivt beslutsstöd. Västra Nyland 13.6.2013

Almén, A-K. Under ytan. Västra Nyland 16.5.2013

Mellbrand, K. För fulla segel! Västra Nyland 11.4.2013

Birge, T. Klimat och jordbruk. Västra Nyland 19.3.2013

Engström-Öst,J. Bakom ratten. Västra Nyland 13.2.2013

Erlund, A-L. Mathantverk i tiden. Västra Nyland 29.1.2013

Holberg,R. Många bäckar små... Västra Nyland 3.1.2013

2012

 

Originalartiklar i vetenskapliga tidskrifter

Aarnos, H., Ylöstalo, P., Vähätalo, A. V. 2012. Seasonal phototransformation of dissolved organic matter to ammonium, dissolved inorganic carbon and labile substrates supporting bacterial biomass across the Baltic Sea. Journal of Geophysical Research 117, G01004

Bulleri, F., Benedetti-Cecchi, L., Cusson, M., Maggi, E., Arenas, F., Aspden, R., Bertocci, I., Crowe, T. P., Davoult, D., Eriksson, B. K., Fraschetti, S., Golléty, C., Griffin, J. N., Jenkins, S. R., Kotta, J., Kraufvelin, P., Molis, M., Sousa Pinto, I., Terlizzi, A., Valdivia, N.& Paterson, D. M. 2012. Temporal stability of European rocky shore assemblages: variation across a latitudinal gradient and the role of habitat-formers. Oikos 121:1801-1809. PDF

Brommer, J. E. & Kluen, E. 2012. Exploring the genetics of nestling personality traits in a wild passerine bird: testing the phenotypic gambit. Ecology and Evolution 2: 3032–3044

Brommer J. E., Lehikoinen A. & Valkama J. 2012. The ranges of European and Arctic birds move poleward. PLoS ONE 7(9): e43648.

Carlsson, P., Granéli, E., Granéli, W., Gonzalez Rodriguez, E., Fernandes de Carvalho, W., Brutemark, A. & Lindehoff, E. 2012. Bacterial and phytoplankton nutrient limitation in tropical marine waters, and a coastal lake in Brazil. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 418-419: 37-45.

Granéli, E., Esplund, C., Lindehoff, E. & Brutemark, A. 2012. Minimizing ecological losses with the help of "real time" algal surveillance. Linnaeus evo-tech 2012 Proceedings. November 26-28,2012 Kalmar, Sweden. ISBN 978-91-86983-86-4

Díaz, E., P. Kraufvelin & Erlandsson, J. 2012. Combining gut fluorescence technique and spatial analysis to determine Littorina littorea grazing dynamics in nutrient-enriched and nutrient-unenriched littoral mesocosms. Mar. Biol. 159:837-852. PDF

Ekroos, J. & Kuussaari, M. 2012. Landscape context affects the relationship between local and landscape species richness of butterflies in semi-natural habitats. Ecography 34: 001–007, doi: 10.1111/j.1600-0587.2011.07005.x

Ekroos, J., Fox, A. D., Christensen, T. K., Petersen, I. K., Kilpi, M., Jónsson, J. E., Green, M., Laursen, K., Cervencl, A., Boer, P., Nilsson, L., Meissner, W., Garthe, S. & Öst, M. 2012. Declines amongst breeding eider Somateria mollissima numbers in the Baltic/Wadden Sea flyway. Ornis Fennica 89:81-90

Ekroos, J., Öst, M., Karell, P., Jaatinen, K. & Kilpi, M. 2012. Philopatric predisposition to predation-induced ecological traps: habitat-dependent mortality of breeding eiders. Oecologia 170: 979-986

Grubisic L. M., Brutemark A., Weyhenmeyer G. A., Wikner J., Båmstedt U. & Bertilsson S. 2012. Effects of stratification depth and dissolved organic matter on brackish bacterioplankton communities. Marine Ecology Progress Series 453: 37-48 PDF

Jaatinen, K., Noreikiene, K., Merilä, J., Öst, M. 2012. Kin association during brood care in a facultatively social bird: active discrimination or byproduct of partner choice and demography? Molecular Ecology 21: 3341-3351

Kekkonen J., Wikström M. & Brommer J. E. 2012. Heterozygosity in an isolated population of a large mammal founded by four individuals is predicted by an individualbased genetic model. PLoS ONE 7(9): e43482

Kraufvelin, P., Ruuskanen, A.T., Bäck, S. & Russell, G. 2012. Increased seawater temperature and light during early springs accelerate receptacle growth of Fucus vesiculosus in the northern Baltic proper. Marine Biology 159:1785-1807.

Lehikoinen, A. & Jaatinen, K. 2012. Delayed autumn migration in northern European waterfowl. Journal of Ornithology 153: 563-570

Seltmann, M.W., Öst, M., Jaatinen, K., Atkinson, S., Mashburn, K., Hollmén, T. 2012. Stress responsiveness, age and body condition interactively affect flight initiation distance in breeding female eiders. Animal Behaviour, 84, 889–896.

Vehmaa, A., Brutemark, A. & Engström-Öst, J.: 2012.Maternal effects may act as an adaptation mechanism for copepods facing pH and temperature changes. PLoS One 7(10): e48538. Abstract

Vehmaa, A., Kremp, A., Tamminen, T., Hogfors, H., Spilling, K. & Engström-Öst, J. 2012. Copepod reproductive success in spring-bloom communities with modified diatom and dinoflagellate dominance- ICES Journal of Marine Science 69: 351-357. Abstract

Doktorsavhandlingar

Vehmaa, A. 2012. Climate driven changes in temperature, pH and food quality -Effects on copepod reproduction. PhD thesis. Åbo Akademi University, Juvenesprint, Turku ISBN 978-952-12-2792-9 Avhandling

Mtwana Nordlund, L. 2012. People and the intertidal - human induced changes, biodiversity loss, livelihood implications and management in the Western Indian Ocean. PhD thesis. Åbo Akademi University, Finland. Painosalama Oy ISBN: 978-952-12-2776-9 Avhandling

Artiklar i facktidskrifter

Jaari, S. Naturvärdena bör bevaras - även om de befinner sig under ytan. Fiskeritidskrift för Finland 4 (2012) 14-16.

Kraufvelin, P. GAME – forska lokalt, tolka resultaten globalt. Finlands Natur 4: 28-30.

Vaalgamaa, S. & Vähätalo, A. Oönskat världsarv i våra vatten. Finlands Natur 2, s. 12-13.

Kolumnserien "Aronia - just nu" i dagstidningen Västra Nyland

Jaatinen, K. Ovälkomna nykomlingar. Västra Nyland 15.11.2012

Diaz, E. Naturliga ingenjörer mot övergödning. Västra Nyland 31.10.2012

Fortelius, W. Vetenskapsfilosofins diskreta charm. Västra Nyland 11.9.2012

Kilpi, M. Gravöl över ett slutfört projekt. Västra Nyland 23.8.2012

Mellbrand, K. En sommarhälsning från skärgården. Västra Nyland 13.7.2012

Rancken, R. Design, geodesign och hållbarhet. Västra Nyland 29.6.2012

Byholm, P. Bivråkens vardagsliv. Västra Nyland 15.5.2012

Brutemark, A. Värdet på naturens mångfald. Västra Nyland 26.4.2012

Karell, P. Miljöförändringar och färger. Västra Nyland 28.3.2012

Engström-Öst, J. Många bäckar små... Västra Nyland 14.3.2012

Erlund, A-L. Bra närmat i Västnyland. Västra Nyland 01.02.2012

2011

 

Originalartiklar i vetenskapliga tidskrifter

Alho J. S., Leinonen T., Merilä J.: Inheritance of Vertebral Number in the Three-Spined Stickleback (Gasterosteus aculeatus). PLoS ONE 6(5): e19579

Birge, T. & Fred, M.S.: New ideas for old landscapes: using a social-ecological approach for conservation of traditional rural biotopes - a case study from Finland. European Countryside Vol. 3 no. 2 p. 61-67

Brutemark A, Granéli E: Role of mixotrophy and light for growth and survival of the toxic haptophyte Prymnesium parvum. Harmful Algae 10: 388-394.

Brutemark, A., Engström-Öst, J. & Vehmaa, A.: Long-term monitoring data reveal pH dynamics, trends and variability in the western Gulf of Finland. Oceanological and Hydrobiological Studies 40: 91-94

Diaz E.R., McQuaid C.D.: A spatially explicit approach to trophic interactions and landscape formation: patchiness in small-scale variability of grazing effects along an intertidal stress gradient. Journal of Ecology 99: 416 - 430

Díaz E. R., Erlandsson J., McQuaid C. D.: Detecting spatial heterogeneity in intertidal algal functional groups, grazers and their co-variation among shore levels and sites. Journal of Experimental Marine Biology & Ecology 409: 123-135.

Engström-Öst, J., Hogfors, H., El-Shehawy, R., De Stasio, B., Vehmaa, A. & Gorokhova, E.: Toxin producing cyanobacterium Nodularia spumigena, potential competitors and grazers: testing mechanisms of reciprocal interactions. Aquatic Microbial Ecology 62: 39-48

Engström-Öst, J., Repka, S. & Mikkonen, M.: Interactions between plankton and cyanobacterium Anabaena with focus on growth and toxin concentration. Harmful Algae 10: 530-535

Erlandsson J, McQuaid CD, Sköld M.: Patchiness and Co-existence of Indigenous and Invasive Mussels at Small Spatial Scales: the Interaction of Facilitation and Competition. PLoS ONE 6(11): e26958.

Erlandsson J, McQuaid CD, Stanczak S.: Recruit/algal interaction prevents recovery of overexploited mussel beds: indirect evidence that post-settlement mortality structures mussel populations. Estuarine Coastal and Shelf Science 92: 132-139

Herzon, I., Ekroos, J., Rintala, J., Tiainen, J., Seimola, T. & Vepsäläinen, V.: Importance of set-asides for breeding birds of open farmland in Finland. Agriculture, Ecosystems & Environment Vol. 143, No. 1. (September 2011), pp. 3-7

Ianora, A., Bentley, M. G., Caldwell, G. S., Casotti, R., Cembella, A. D.,Engström-Öst, J., Halsband, C., Sonnenschein, E., Legrand, C., Llewellyn, C. A., Paldavičienë, A., Pilkaityte, R., Pohnert, G., Razinkovas, A., Romano, G., Tillmann, U., Vaiciute, D.: The relevance of marine chemical ecology to plankton and ecosystem function: an emerging field. Marine Drugs 9: 1625-1648

Jaatinen, K. & Öst, M.: Experience attracts: the role of age in the formation of cooperative brood-rearing coalitions in eiders. Animal Behaviour 81: 1289-1294

Jaatinen, K., Lehtonen, J., Kokko, H.: Strategy selection under conspecific brood parasitism: an integrative modelling approach. Behavioral Ecology 22: 144-155

Jaatinen, K., Öst, M. & Lehikoinen, A.: Adult predation risk drives shifts in parental care strategies: a long-term study. Journal of Animal Ecology 80: 49-56

Jaatinen, K., Öst, M., Gienapp, P. & Merilä, J.: Differential responses to related hosts by nesting and non-nesting parasites in a brood-parasitic duck. Molecular Ecology, 20: 5328-5336

Knudby, A, Nordlund, L.: Remote sensing of seagrasses in a patchy multi-species environment. International Journal of Remote Sensing, 32 (8): 2227-2244

Kraufvelin, P., Perus, J. & Bonsdorff, E.: Scale-dependent distribution of soft-bottom infauna and possible structuring forces in low diversity systems. Marine Ecology Progress Series 426:13-28

Leinonen, T., Herczeg, G., Cano, J. M. and Merilä, J.: Predation-imposed selection on threespine stickleback (Gasterosteus Aculeatus) morphology: A test of the refuge use hypothesis. Evolution Volume 65, Issue 10, pages 2916-2926, October 2011

Lenz M., da Gama B. A. P., Gerner N. V., Gobin J., Gröner F., Harry A., Jenkins S. R., Kraufvelin P., Mummelthei C., Sareyka J., Xavier E., Wahl M.: Non-native marine invertebrates are more tolerant towards environmental stress than taxonomically related native species: Results from a globally replicated study. Environmental Research 111:943-952

Maus, S., Haase, S., Büttner, J., Brütsch, S., Huthwelker, T., Schwikowski, M., Vähätalo, A.: Ion fractionation in young sea ice from Kongsfjorden, Svalbard. Annals of Glaciology 52: 301-310.

Müller, S., Vähätalo, A. V., Granskog, M. A., Autio, R., Kaartokallio, H.: Behaviour of dissolved organic matter during formation of natural and artificially grown Baltic Sea ice. Annals of Glaciology 52: 233-241.

Polly, P.D., Eronen, J.T., Fred, M., Dietl, G.P., Mosbrugger, V., Scheidegger, C., Frank, D.C., Damuth, J., Stenseth, N-C. and Fortelius, M.: History matters: ecometrics and integrative climate change biology. Proceedings of the Royal Society B April 22; 278(1709): 1131-1140.

Sareyka J, Kraufvelin P, Lenz M, Lindström M, Tollrian R, Wahl M: Differences in stress tolerance and brood size between a non-indigenous and an indigenous gammarid in the northern Baltic Sea. Marine Biology 158:2001-2008

UNEP-WCMC 2011. Main authors: Walpole, M.; Brown, C.; Tierney, M.; Mapendembe, A. Contributing authors: Ernesto Viglizzo (Agricultural Research Institute of Argentina); Peter Goethals (Aquatic Ecology Research Unit, Ghent University); Traci Birge (ARONIA Research Institute, Finland); et al.: Developing ecosystem service indicators: Experiences and lessons learned from sub-global assessments and other initiatives. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montréal, Canada. Technical Series no. 58. 118 pages.

Vaalgamaa, S, Vähätalo, A. V., Perkola, N., Huhtala, S.: Direct and indirect photochemical reactivity of perfluorooctanoic acid (PFOA) in conditions representing surface water. Science of Total Environment 409: 3043-3048.

Wahl M, Link H, Alexandridis N, Thomason J, Cifuentes M, Costello MJ, da Gama BAP, Hillock K, Hobday AJ, Kaufmann MJ, Keller S, Kraufvelin P, Krüger I, Lauterbach L, Antunes BL, Molis M, Nakaoka M, Nyström J, bin Radzi Z, Stockhausen B, Thiel M, Vance T, Weseloh A, Whittle M, Wiesmann L, Wunderer L, Yamakita T, Lenz M: Re-structuring of marine communities exposed to environmental change: a global study on the interactive effects of species and functional richness. PLOS One 6 (5):e19514

Vehmaa, A., Larsson, P., Vidoudez, C., Pohnert, G., Reinikainen, M. & Engström-Öst, J.: How will increased dinoflagellate:diatom ratios affect copepod reproduction? A case study from the Baltic Sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 401: 134-140

Vähätalo A. V., Aarnos H., Hoikkala L., Lignell R.: Microbial link through the photochemical transformation of terrestrial dissolved organic matter supports hetero- and autotrophic production in coastal waters. Marine Ecology Progress Series 423: 1-14.

Vähätalo, A., Tikka, P., Lehtiniemi: Preface: The global environmental change - messages from birds. Boreal Environmental Research 16 B: 1

Öst, M. & Tierala, T.: Synchronized vigilance while feeding in common eider brood-rearing coalitions. Behavioral Ecology 22: 378-384.

Öst, M., Lehikonen, A., Jaatinen, K. & Kilpi, M.: Causes and consequences of fine-scale breeding dispersal in a female-philopatric species. Oecologia 166: 327-336.

Artiklar i facktidskrifter

Brutemark, A. & Engström-Öst, J.: Hur ser morgondagens algblomningar ut? Finlands Natur 4: 14-15.

Elmberg, J., Kilpi, M. & Clausen, P.: Kilmatförändring och andfåglar:Nordiskt nätverk bildat!. Vår Fågelvärld 1/2011:35.

Fred, M., Birge, T. & Deleu, P.: Vårdbiotopernas ekosystemtjänster till nytta för många. Finlands Natur 5/2011

Lehikoinen, P., Vähätalo, A., Lehikoinen, A., Ekroos, J., Jaatinen, K., Velmala, W. & Välimäki, K.: Lintujen vuorokausiaktiivisuus rengastusten perusteella Hangon lintuasemalla. Tringa 38: 202-244.

Pihlajaniemi, M.: Viestejä linnuilta. Tringa 3/2010

Vähätalo, A.; Käpykääriäinen joulukuusesta. Suomen Luonto 70 (2): 72.

Vähätalo, A.: Varis tappoi naakan. Linnut 46: 46-47.

Öst, M., Kilpi, M. & Jaatinen, K.: Hur går det för ejdern? Finlands Natur 5/2011

Kolumnserien "Aronia - just nu" i dagstidningen Västra Nyland

Öst, M.: Utländsk arbetskraft. 8.3.2011

Toivola, P. & Diaz, E.: Ett desperat försök rädda vår planet? 21.4.2011

Vähätalo, A.: Mörtfisket erbjuder möjligheter . 13.5.2011

Brutemark, A. Grönt, men inte skönt?. 23.6.2011

Seltmann, M.: Weisswurst, politik och djurpersonligheter . 10.8.2011

Jaari, S.: Utmanande planering 6.9.2011

Fred, M.: Nyttiga vårdbiotoper . 6.10.2011

Mellbrand, K.: Skogen i din hand! 25.10.2011

Leinonen, T.: Populationskontroll med komplikationer. 6.12.2011

Kilpi, M.: Havsförvaltning för framtiden. 30.12.2011

2010

 

Originalartiklar i vetenskapliga tidskrifter

Bers, V., Diaz E. R., da Gama B. A. P., da Silva, F. V., Dobretsov, S., Thiel, M., Valdivia, N., Scardino, A. J., McQuaid, C., Sudgen, H., Thomason, J. C. & Wahl, M. 2010: Relevance of mytilid microtopographies for antifouling defence and invasiveness - a global comparison. - Biofouling 26: 367-377

Bowers, H. A., Brutemark, A., Carvalho, W. F., & Granéli, E. 2010: Combining flow cytometry and realtime PCR methodology to demonstrate consumption by Prymnesium parvum. - Journal of American Water Resources Association 46: 133-143

Ekroos, J., Heliölä, J. & Kuussaari, M. 2010: Homogenization of lepidopteran communities in intensively cultivated agricultural landscapes. - Journal of Applied Ecology 47: 459-467.

Ekroos, J., Hyvönen, T., Tiainen, J. & Tiira, M. 2010: Responses in plant and carabid communities to farming practises in boreal landscapes. - Agriculture, Ecosystems and Environment 135: 288-293.

Eronen, J. T., Polly, P. D., Fred, M., Damuth, J., Frank, D. C., Mosbrugger, V., Scheidegger ,C., Stenseth, N-C, & Fortelius, M. 2010: Ecometrics: The traits that bind the past and present together. - Integrative Zoology 5, 88-101.

Fred, M.S., Brommer, J.E. 2010: Olfaction and vision in host plant location by Parnassius apollo larvae; consequences for survival and dynamics. - Animal Behaviour 79, 313-320

Jaatinen, K., Lehikoinen, A. & Lank, D. B. 2010: Female biased sex ratios of juvenile migrant ruffs (Philomachus pugnax) in Finland, and ratios of cryptic male morphs. - Ornis Fennica 87: 125-134.

Kraufvelin, P., Lindholm, A., Pedersen, M. F., Kirkerud, L. A., & Bonsdorff, E. 2010: Biomass, diversity and production of rocky shore macroalgae at two nutrient enrichment and wave action levels. - Marine Biology 157:29-47

Kuivikko, M., Sorsa, K., Kukkonen, J. V. K., Akkanen, J., Kotiaho, T. & Vähätalo, A. V. 2010: Partitioning of tetraand pentabromo diphenyl ether and benzo(a)pyrene among water, dissolved and particulate organic carbon along a salinity gradient in coastal waters. - Environmental Toxicology and Chemistry 29(11): 2443-2449.

Lehikoinen, A., Jaatinen, K. & Öst, M. 2010: Do female ornaments indicate quality in eider ducks? - Biology Letters 6: 225-228.

Nordlund, L., Erlandsson, J., De la Torre-Castro, M. & Jiddawi, N. 2010: Changes in an East African social-ecological seagrass system: invertebrate harvesting affecting species composition and local livelihood. - Aquatic Living Resources 23 (4): 399-416

Salonen, M. & Engström-Öst, J. 2010: Prey capture of pike larvae Esox lucius in turbid water. - Journal of Fish Biology 76: 2591-2596

Shank, C. G., Zepp, R. G., Vähätalo, A., Lee, R. & Bartels, E. 2010: Photobleaching kinetics of chromophoric dissolved organic matter derived from mangrove leaf litter and floating Sargassum colonies. - Marine Chemistry 119 (1-4): 162-171

Shank, G. C., Zepp, R. G., Vähätalo A. V., Lee, R., and E. Bartels. 2010: Photobleaching of chromophoric dissolved organic matter derived from mangrove leaf litter and Sargassum colonies - Marine Chemistry 119 (1-4): 172-181

Uusikivi, J., Vähätalo, A. V., Granskog, M. A. & Sommaruga, R. 2010: Contribution of mycosporine-like amino acids, colored dissolved and particulate matter to sea ice optical properties and ultraviolet attenuation. - Limnology and Oceanography 55: 703-713.

Vähätalo, A. V., Aarnos, H., and Mäntyniemi, S. 2010 Biodegradability continuum and biodegradation kinetics of natural organic matter described by the beta distribution. - Biogeochemistry 100: 227 240

Öst, M. & Steele, B. B. 2010: Age-specific nest-site preference and success in eiders. - Oecologia 162: 59-69.

2009

 

Originalartiklar i vetenskapliga tidskrifter

Brutemark, A., Lindehoff, E., Granéli, E. & Granéli, W. 2009: Carbon isotope variability among cultured microalgae: influence of species, nutrients and growth. - Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 372: 98-105

Engström-Öst, J., Öst, M. & Yli-Renko, M. 2009: Balancing algal toxicity and turbidity with predation risk in the three-spined stickleback. - Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 377: 54-59

Fox, A. D., Kobro, S., Lyngs, P., Lehikoinen, A. & Väisänen, R. A. 2009: Is the northern bullfinch an irruptive migrant in Northern Europe, and what role does the rowan berry mast play in this behaviour? - Ornis Fennica 86: 51-60.

Fred, M. S. & Brommer, J. E. 2009: Resources influence dispersal and population structure in an endangered butterfly. - Journal of Insect Conservation 2, 176-182.

Gorokhova, E. & Engström-Öst, J. 2009: Toxin concentration in Nodularia spumigena is modulated by mesozooplankton grazers. - Journal of Plankton Research 31: 1235-1247

Jaatinen, K., Jaari, S., O'Hara, R. B., Öst, M. & Merilä, J. 2009a: Relatedness and spatial proximity as determinants of host-parasite interactions in the brood parasitic Barrow's goldeneye (Bucephala islandica). - Molecular Ecology 18: 2713-2721.

Jaatinen, K., Öst, M., Waldeck, P. & Andersson, M. 2009b: Clutch desertion in Barrow's goldeneyes (Bucephala islandica) - effects of non-natal eggs, the environment and host female characteristics. - Annales Zooogici Fennici 46: 350-360.

Lehikoinen, A., Byholm, P., Ranta, E., Saurola, P., Valkama, J., Korpimäki, E., Pietiäinen, H. & Henttonen, H. 2009: Reproduction of the common buzzard at its northern range margin under climatic change. - Oikos 118: 829-836.

Salonen, M., Urho, L. & Engström-Öst, J. 2009: Effects of turbidity and zooplankton availability on the condition and prey selection of pike larvae. - Boreal Environment Research 14: 981-989.

Seltmann, M. W., Ruf, T. & Rödel, H. G. 2009: Effects of body mass and huddling on resting metabolic rates of post-weaned European rabbits under different simulated weather conditions. - Functional Ecology 23: 1070-1080.

Vehmaa, A. & Salonen, K. 2009: Development of phytoplankton in Lake Pääjärvi (Finland) during under-ice convective mixing period. - Aquatic Ecology 43:693- 705.

2008

 

Originalartiklar i vetenskapliga tidskrifter

Candolin, U., Engström-Öst, J. & Salesto, T. 2008: Human-induced eutrophication enhances reproductive success through effects on parenting ability in sticklebacks. - Oikos 117: 459-465

Carlsson, R., Hæggström, C.-A. & Kraufvelin, P. 2008: The vascular plant flora of shell gravel deposits on the Åland Islands, SW Finland - community structure in relation to calcium. - Boreal Environment Research 13:45-65

Engström-Öst, J. & Mattila, J. 2008: Foraging, growth and habitat choice in turbid water: an experimental study with fish larvae in the Baltic Sea. - Marine Ecology Progress Series 359: 275-281

Erlandsson, J., Porri, F. & McQuaid, C. D. 2008: Ontogenetic changes in small-scale movement by recruits of an exploited mussel: implications for the fate of larvae settling on algae. - Marine Biology 153 (3): 365-373

Lehikoinen, A., Christensen, T. K., Öst, M., Kilpi, M., Saurola, P. & Vattulainen, A. 2008: Large-scale change in the sex ratio of a declining eider population. - Wildlife Biology 14: 288-301.

Lehikoinen, A., Öst , M., Hollmén, T. & Kilpi, M. 2008: Does sex-specific duckling mortality contribute to male bias in adult common eiders? - Condor 110: 574-578.

Paavola, M., Laine, A. O., Helavuori, M. & Kraufvelin, P. 2008: Profiling four brackish water harbours: zoobenthic composition and invasion status. - Boreal Environment Research 13:159-175

Von der Meden, C., Porri, F., Erlandsson, J. & McQuaid, C. D. 2008: Coastline topography affects the distribution of indigenous and invasive mussels. - Marine Ecology Progress Series 372: 135-145

Waldeck, P., Andersson, M., Kilpi, M. & Öst, M. 2008: Spatial relatedness and brood parasitism in a femalephilopatric bird population. - Behavioral Ecology 19: 67-73.

Zardi, G. I., Nicastro, K., McQuaid, C. D. & Erlandsson, J. 2008: Sand and wave induced mortality in invasive (Mytilus galloprovincialis) and indigenous (Perna perna) mussels. - Marine Biology 153 (5): 853-858

Öst, M., Smith, B. D & Kilpi, M. 2008: Social and maternal factors affecting duckling survival in eiders Somateria mollissima. - Journal of Animal Ecology 77: 315-325.

Öst, M., Wickman, M., Matulionis, E. & Steele, B. 2008: Habitat-specific clutch size and cost of incubation in eiders reconsidered. - Oecologia 158: 205-216.