Permakultur och regenerativt jordbruk, 30 sp

Ny kurshelhet startar hösten 2021

Vi ordnar kurshelheten Permakultur och regenerativt jordbruk -  teori och praktik (30 sp) en gång till! Kurshelheten startar 1.10.2021 och pågår till 30.4.2023. För mera information kontakta:

Målgrupp

Är du intresserad av att leva mer självhushållande, att försörja dig genom mångformigt företagande på landsbygden, att skifta fokus till ett mer mångformigt skogsjordbruk, att idka växelbruk där odling, skogsbruk och djurhållning ingår, eller bara lära dig mer om permakultur och regenerativt jordbruk? Det här är en kurshelhet om 30 sp kring permakultur och regenerativt jordbruk som riktar sig till personer med eget intresse att få insikt i teorierna kring, och tillämpa permakultur och regenerativt jordbruk i praktiken.

Förverkligande

Kursen förverkligas som flerform genom distansundervisning, men möjligheten till nätverkande och dialog finns via närstudietillfällen och grupparbeten. I kurserna ingår seminarier och studiebesök. Studierna motsvarar ungefär 10 arbetstimmar/vecka. En viktig del av helheten är att vi tillsammans tar fram kunskap under kursernas gång. Studerande deltar aktivt i att bygga upp kunskapsinnehållet i kurserna genom att dela relevant information med varandra, bolla idéer och ge feedback på varandras arbete. Under kursernas gång kommer det att finnas möjlighet att få feedback och bli coachad av experter. Inom kurserna finns inga tenter, utan studerande jobbar med sina egna planer för produktion, företagsamhet, förädling och praktiska förverkligande av permakultur och regenerativt jordbruk.

Undervisningsspråk

Svenska, men studielitteratur och -material kan vara också på andra språk. Det är möjligt att göra inlämningsuppgifter och det egna utvecklingsarbetet på svenska, finska eller engelska.

Utrustning

Studerande behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar med mikrofon. Detta behövs eftersom studerande jobbar via Moodle och via Microsoft Teams.

Kurslitteratur

Det rekommenderas att alla studerande införskaffar denna kursbok:

  • Permakultur! Framtiden i din trädgård - Ylva Arvidsson & Johan Arvidsson

Kursavgift

Den här helheten kostar 100 € / termin, totalt alltså 400 €. Deltagarna bekostar och arrangerar själva eventuell kurslitteratur, kartor, ritningar och provtagningar. Studerande står även för de kostnader som uppstår vid närstudietillfällen, studiebesök och seminarier.

Innehåll

Hållbara livsmedelssystem och jordbrukets roll för att hindra klimatförändringen diskuteras mycket. Permakultur och regenerativt jordbruk erbjuder lösningar genom kretsloppstänk, cirkulärekonomi, bindning av kol i marken mm.

Anmälan

Anmälningsportalen fungerar som en köpportal. Om du inte anmält dig tidigare i det här systemet ska du först registrera dig/skapa ett konto. Sen anmäler du dig till utbildningen/kursen. Kom ihåg att godkänna villkor och bekräfta din anmälan som det sista steget. Här är länken till anmälningsportalen.

Anmälan är öppen 6.5.2021 - 22.8.2021. Du anmäler dig här: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser/001510-permakultur-och-regenerativt-jordbruk-teori-och-praktik-30-sp

Har du problem med anmälan kontaktar du anita.kronqvist@novia.fi, oppnayh@novia.fi

Närstudier

Utbildningshelheten pågår 1.10.2021-30.4.2023. Inom ramen för utbildningen anordnas närstudieträffar en gång per månad via Teams. Närstudieträffar hålls under det första läsåret följande datum:

5.10.2021 kl. 18-19.30
9.11.2021 kl. 18-19.30
7.12.2021 kl. 18-19.30
11.1.2022 kl. 18-19.30
8.2.2022 kl. 18-19.30
8.3.2022 kl. 18-19.30
5.4.2022 kl. 18-19.30
10.5.2022 kl. 18-19.30
7-8.6.2022 kl. 9-16

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.