Automation och fartygssimulation

Fartygstrafiken ökar och fartygen blir snabbare samtidigt som energiförbrukningen måste minimeras. Den globala klimatförändringen leder bland annat till att nya sjövägar öppnas i polarområdena. Den kognitiva belastningen ökar och kraven inom bl.a. bryggarbetet skärps. Besättningarna blir ofta mångkulturella och mindre. 

För arbetet till sjöss ska löpa tryggt och uppfylla nya kriterier måste man utveckla nya arbetsrutiner, ny teknik och bättre hjälpmedel. Särskilt viktigt blir kunnandet inom isnavigering, säker navigation och flexibilitet i arbetet. Alla dessa områden kan byggas upp och testas med hjälp av fartygssimulatorer.

Vår verksamhet inom automation och fartygssimulation

 

  • Profilerar sig med ett starkt kunnande och goda förutsättningar för utvecklings- och innovationsverksamhet i simulatormiljö. Har en viktig roll i branschens utbildnings- och utvecklingsarbete, främst nationellt, men även internationellt.
  • Har en stark förankring i utvecklings- och innovationsverksamhet i Finlands sjöfartskluster (bl.a. varvsindustrin, varvens underleverantörer, myndigheter, rederier etc.).
  • Samarbetar med andra nationella och internationella aktörer inom sjöfart så att personalens kunnande och infrastrukturen vid Novia sjöfart nyttjas till sin fulla potential.
  • Förstärker rollen som ändamålsenlig testmiljö för instrument- och programvarutillverkare.

 

Pågående projekt

Läs mer om våra projekt genom att klicka här. 

 

Aktuellt

  • Visa alla
  • Automation och fartygssimulation
Novia UAS participates in TechTurku Week 7-11.3
Forskningsnytt, Automation och fartygssimulation
Novia UAS participates in TechTurku Week 7-11.3
Novia’s maritime experts is arranging a keynote and discussion with invited guests on maritime industry and the advantages and opportunities of digital twinning. 1.3.2022
ARPA seminar 16th December: Test Platforms for Autonomous Systems
Forskningsnytt, Automation och fartygssimulation
ARPA seminar 16th December: Test Platforms for Autonomous Systems
Novia UAS and Turku UAS project ARPA invites you to a seminar on the latest advancements concerning remotely operated and autonomous vessels. The seminar is... 18.11.2021
RDI Talks 27th October: “Sustainable development in Maritime Education & Training”
Forskningsnytt, Automation och fartygssimulation
RDI Talks 27th October: “Sustainable development in Maritime Education & Training”
In this month’s FUI-Fika/ RDI Talks we will learn more on how UN’s Sustainable Development Goals can be incorporated in education. Magnus Winberg, Novia UAS,... 21.10.2021
Visa flera nyheter »

Publikationer och resultat 2018

ÄlyVesi, Smart City Ferries - Solutions and Opportunities: http://www.aboamare.fi/_media_25440_/R&D%20kuvat/%C3%84lyVESI/Tulokset%20201805/Smart-City-Ferries-Solutions-and-Opportunities.pdf