24.3.2021

Webbinarium 14.4 om återvunnen gödsel, markförbättringsmedel och mullhalt

hand som håller i jord

Återvinning och cirkulering av näringsämnen har alltid varit en viktig del av jordbruket. I och med att gödsling med mineralgödsel blivit vanlig och gårdarna specialiserat sig på spannmålsodling, specialväxter eller djuruppfödning, har risken ökat för att mullhalten och kollagret i jordmånen på växtodlingsgårdarna minskar. Djurgårdarna har däremot fått problem med att de har för mycket gödsel i förhållande till växtodlingsarealen. Genom att tillverka gödsel- och markförbättringsmedel av återvinningsbara biomassor, såsom djurgödsel, växtrester, industrins restprodukter och avloppsslam, kan näringsämnen och organiska material fördelas och cirkuleras lättare. Samtidigt kan den återvunna biomassan förbättra åkermarkens bördighet och gynna de nyttiga mikroberna i jorden. En utmaning är att se till att produkterna som sprids på åkern inte innehåller mikroplaster eller andra skadliga ämnen.

Projektet Lantbruk 2.0 ordnar ett webbinarium om återvunna gödsel- och markförbättringsmedel 14.4.2021 kl. 13-15.45. Vi inleder med en föreläsning om mullhaltsbevarande åtgärder i åkermarken med Paul Riesinger, Agronomie- och forstdoktor, lektor i växtodling vid Yrkeshögskolan Novia. Efter det går vi närmare in på olika gödsel- och markförbättringsmedel som kommer från biogasanläggningarnas och industrins sidoströmmar, hur de kan gynna jordbrukaren och vilka utmaningar det finns med att använda dem.

Webbinariet riktar sig till studerande inom bioekonomi och teknik, jordbrukare och andra som är intresserade av ämnet. Evenemanget är kostnadsfritt och ordnas digitalt via Microsoft Teams.

Anmäl dig här: https://novia.mira.se/Events/133/Apply

Program:

  • 13.00-14.00: Mull ger skörd, Paul Riesinger, Agronomie- och forstdoktor, lektor i växtodling vid Yrkeshögskolan Novia.
  • 14.00-14.30: Biogödsel i växtproduktionen
  • Förekomst av mikroplaster i biogödselprov, Viveka Öling-Wärnå, projektledare, Yrkeshögskolan Novia.
  • Resultat från en undersökning av mikroplaster i rötrest presenteras, samt kort vilka metoder som har använts för att identifiera mikroplaster i projektet Botnia Näring i Kretslopp - Ett strategiskt biogaskluster för att främja biogasproduktion i Botnia-Atlantica regionen.
  • Biogödsel i växtproduktionen sluter kretsloppet, Cecilia Palmborg, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
  • Växternas utnyttjande av kväve och fosfor från rötrester från livsmedelskedjan samt risker för kväveläckage via dräneringsvatten och ytavrinning.
  • 14.30-15.00: Återvunnen gödsel och markförbättringsmedel i praktiken, Mathias Weckström, Soil Food.
  • Mathias Weckström berättar om urvalet gödsel- och markförbättringsmedel som görs av industrins sidoströmmar, och hur han själv använt dem i sitt jordbruk.  
  • 15.00-15.15: Kemistens kommentar: Biomassans kemiska sammansättning i vedbaserade markförbättringsmedel, Otto Långvik, specialforskare vid YH Novia.
  • 15.15-15.45: Sammanfattning och diskussion, Ulrika Dahlberg, projektet Lantbruk 2.0.

 

Det går bra att vara med och lyssna endast på delar av webbinariet. Små ändringar i program och tidtabell kan förekomma.

Lantbruk 2.0 finansieras av Svenska kulturfonden och fungerar vid institutionen för bioekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. 

Lantburk 2.0

Gå till "Nyheter "