4.12.2018

von Weissenberg får finansiering för avhandling och handleds av medarbetare vid Novia

Ella

Ella von Weissenberg får finansiering från Onni Talaan säätiö för att arbeta med sin doktorsavhandling.

Finansieringen gäller till att börja med  för 2019.  von Weissenberg kommer att skrivas in vid Helsingfors Universitet och handledas av Anna Jansson och Jonna Engström-Öst vid Forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia. Avhandlingen har rubriken "Biomarker and lipid profiles reveal salinity and warming induced forcing on marine zooplankton" 

von Weissenbergs avhandling ska undersöka hur biomarkörer och fettsyror påvisar uppvärmnings- och salthaltseffekter hos marina djurplankton. I sin avhandling kommer von Weissenberg att fokusera på två miljöförändringar: högre temperatur och lägre salthalt, och hur de påverkar ekofysiologiska processer hos marina djurplankton. 

Man antar att en minskad salthalt och en fortsatt uppvärmning av havsvattnet kommer att leda till ökade energikostnader hos djurplanktonen. Ett annat antagande är att högkvalitativa fettsyror hos både djurplankton och alger kommer att minska i framtiden.

Bortsett från Östersjön är målet att även samla prover utomlands, exempelvis på Spetsbergen i Norge och Medelhavet för att göra en latitudlinell jämförelse mellan boreal, tempererad och arktisk miljö.

Gå till "Nyheter "