7.9.2022

Verktyg för att öka synlighet inom fiskenäringen

Ilustrerad fisk

Vid Yrkeshögskolan Novia har det under de senaste åren genomförts två projekt med fokus på att öka synligheten för den österbottniska fiskenäringen. Syften med projekten var bland annat att öka den inhemska konsumtionen av fisk och hjälpa branschen med lite nya infallsvinklar.

I projektet Fiskeboost ville projektet hjälpa fiskdiskar, - rökerier, - restauranger och övriga fiskförädlare, att profilera sig som närmats producenter och hjälpa konsumenterna att hitta den lokala fisken. Målet med projektet Fiskeinfluencer var att hjälpa yrkesfiskaren att bättre nå ut till konsumenten och samtidigt höja kunskapen om fiskerinäringen.

Inom projekten har det tagits fram verktyg som kan användas som stöd för branschen i planeringen av sin kommunikation och i utvecklandet av det egna varumärket och verksamheten.

Materialet bygger på de föreläsningar och workshoppar som erbjudits inom projekten. Projektet Fiskeinfluencer pågick under tiden 1.9.2020-31.3.2022, Fiskeboost pågick under tiden 1.9.2020-31.8.2022. Projekten finansierades av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom Leader Aktion Österbotten/Kustaktionsgruppen.

Verktyg

Vid frågor kontakta
Gå till "Nyheter "