9.12.2021

Vad har Matregion Nyland uppnått?

mat

Kan Nyland bli en matregion? Den frågan ställdes hösten 2018 och innebar starten på ett omfattande arbete för att kartlägga vad som gör Nyland unikt som matproducerande region. Under tre års tid har projektet Matregion Nyland vid Yrkeshögskolan Novia arbetat för att lägga en grund för fortsatt utveckling. Målet har varit att hjälpa Nyland bygga en identitet kring hållbar mat, att lyfta upp rena lokala smaker, öka samarbetet, efterfrågan och utbudet, att stärka potentialen att utvecklas i hela värdekedjan.

Är du nyfiken på vad projektet kommit fram till? Se videoklippen på Youtube som berättar om de olika teman som Matregion Nyland har undersökt.

Matregion Nylands hemsida kan du läsa fyra artiklar om projektets slutsatser. 

 

 Smak, diversitet, teknologi och natur - Matregion Nyland blickar framåt

Äpplen, offentligt kök och GIS

 Nypotatis + REKO

Naturbeteskött + Restaurang

Spannmål + Export

Matregion Nyland blickar framåt

Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Gå till "Nyheter "