25.6.2019

Utvecklingsprojekt leder till ny fortbildning i permakultur

34707033512 260c778003 o

I samband med Yrkeshögskolan Novias FoU-projekt inom bioekonomi har det blivit klart att det finns en efterfrågan på fortbildning inom permakultur och regenerativt jordbruk som en del av hållbara livsmedelssystem.

Öppna YH vid Yrkeshögskolan Novia ordnar nu kurshelheten ”Permakultur och regenerativt jordbruk, 30 sp”. Anmälningen är nu öppen.

Kurshelheten riktar sig till dig som är intresserad av att få ett gediget kunskapspaket i permakultur och regenerativt jordbruk från grunden, tillämpa kunskapen och få praktiska exempel på olika skala. . I upplägget finns inga tenter utan du jobbar med dina egna planer för förverkligande av permakultur och regenerativt jordbruk i praktiken.
Utbildningen består av distanskurser med fokus på bland annat hållbara livsmedelssystem, kretslopp, företagande och jordbrukets roll för ett hållbart samhälle.

I samband med utbildningen anordnas seminarier, studiebesök, grupparbeten och ett par närstudietillfällen per kurs. Kurserna kan även köpas separat.

Utbildningshelheten pågår 1.10.2019-30.4.2021.
För att kunna delta i kurserna behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling, hörlurar och mikrofon och möjlighet att lämna in uppgifter kring ditt eget utvecklingsarbete på svenska, finska eller engelska. Du står själv för eventuella kostnader kring exempelvis kurslitteratur, logi och resor.


Mera information och anvisningar för anmälningar hittar du på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-kurser/permakultur-och-regenerativt-jordbruk

 

Foto: Agforwardproject

Gå till "Nyheter "