22.10.2021

Utbildning till MindSpring-ledare för föräldragrupper ordnas i Närpes

mindspring nyhetsbild

Har du intresse av att leda grupper? Och har du nyss flyttat från utlandet till Finland? Då har du möjlighet att utbilda dig till MindSpring-ledare för föräldragrupper. 

MindSpring är en gruppverksamhet för och med flyktingar och andra invandrare som kommit till Finland. Målsättningen med MindSpring är att skapa insikt och handlingskraft hos deltagarna, ge dem nätverk och tillit till det finska samhället. Genom peer-to- peer metoden stärks deltagarnas psykiska och sociala resurser och förebygger därmed marginalisering och försämring av den psykiska hälsan hos invandrare.

Nu ordnas en utbildning i Närpes till MindSpring-ledare för föräldragrupp. Utbildningen är kostnadsfri och pågår under tre veckoslut. 

Läs mera om utbildningen i denna pdf. 

Så här fungerar MindSpring

  • 8 till 10 deltagare.
  • Hålls på deltagarnas modersmål.
  • Leds av en frivillig MindSpring-ledare med samma språk och kulturella bakgrund som deltagarna.
  • En sakkunnig fungerar som stöd under eller vid sidan av gruppträffarna.
  • Teman som behandlas under träffarna är: föräldraskap, föräldraskap i ny kulturell kontext, uppfostran och metoder för uppfostran, könsroller och normer, identitet och socialisation, stress, trauma och resiliens.

Tidtabell för utbildningen, träffarna hålls i Närpes

  • fredag 12.11, kl. 16-20
  • lördag 13.11, kl. 9-15
  • lördag 11.12, kl. 9-15
  • fredag 21.1, kl 16-20
  • lördag 22.1, kl. 9-15

 

Anmälan och förfrågningar
Johanna Sigfrids
johanna.sigfrids@novia.fi 
tel. 050 408 1291

logotyper Mindspring

Gå till "Nyheter "