3.6.2019

Tre nya publikationer i Novias egen serie

knowledge 4171793 340

Tre nya publikationer i Novias egen serie R, Rapporter, har getts ut.

Rapport 1/2019: Manual i FM för mathantverk
av Heidi Barman-Geust

Manualen har sammanställts av projektet Kustens mat för att underlätta arbetet med att arrangera tävlingen FM i mathantverk i framtiden.
Kustens mat vid Yrkeshögskolan Novia var ett finlandssvenskt projektsamarbete mellan regionerna Nyland, Åboland, Åland och Österbotten under åren 2016 –2018. Projektet ordnade de öppna finska mästerskapen i mathantverk 2016- 2018, men från och med 1.1.2019 äger föreningen Mathantverk i Finland rf –Suomen Artesaaniruoka ry regelverket för tävlingen FM i mathantverk –Artesaaniruoan SM-kilpailu och står som arrangör för tävlingen.

Rapport 2/2019 : Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisut ja mahdollisuudet
av Sirpa Kannos,Timo Viljanen, Osiris A. Valdez Banda, Jari Lahtinen, Tarmo Karhu,
Janne Laine & Satu Salmela

Tanken med det här informationspaketet är att ge läsaren en övergripande bild om intelligent autonom sjöfart, om tillståndet för nuvarande FoU samt utmaningar rörande det och att sprida information om erfarenheter från projektet. Vissa ämnen beskrivs närmare i separata rapporter som ger läsaren mer och djupare insikter. Rapporten är ett resultat av projektet Smart City Ferries-projektet var utformades för att utveckla intelligent, obemannad och miljövänliga vattenburna transporter.

Rapport 3/ 2019 Kyberturvallisuus ja tiedonsiirron turvaaminen autonomisten alusten kehittämisessä ja operoinnissa
Av Ville Leppänen, Sampsa Rauti, Kalle Rindell, Johannes Holvitie. Redaktör: Teresia Othman

Rapporten beskriver de centrala begreppen för att uppnå cyberskydd inom autonom sjöfart.
Cybersäkerhet som term är mer omfattande än informationssäkerhet för datorer eller enskilda enheter och system. Autonomi för autonoma fartyg uppnås i första hand genom mjukvarusystemsäkerhet samtidigt som ett autonomt fartyg består av flera komponenter som måste interagera med varandra.
Rapporten är ett resultat av projektet Smart City Ferries-projektet var utformades för att utveckla intelligent, obemannad och miljövänliga vattenburna transporter.

 

Bild: Pixabay.com

Gå till "Nyheter "