31.1.2022

Tillväxt med Cirkulär Ekonomi Kompetenscenter

illustrerar cirkulär ekonomi

Yrkeshögskolan Novia börjar sitt samarbete med Yrkeshögskolorna Haaga-Helia och Jyväskylän ammattikorkeakoulu i kompetenscentret för cirkulär ekonomi. Samarbetet utförs inom ramarna av ett projekt som finansieras av arbets- och näringsministeriet. 

Kompetenscentret för cirkulär ekonomi möjliggör lönsam tillväxt för företag genom nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Cirkulära ekonomin skapar flera möjligheter för företag som bland annat nya affärsverksamhet och tillväxt, förbättring av image, lönsamhet och arbetsglädje som ett resultat av meningsfullt arbete.

Kompetenscentret vill utveckla samarbetsnätverk för att bygga upp ekosystem för cirkulär ekonomi och utveckla företag. En digital nättjänst ska skapas, som ska innehålla ett preliminärt verktyg för kartläggning av servicebehov och hjälpa företagare att hitta rätt kontakter från yrkeshögskolornas experter och studeranden för att utveckla den cirkulära ekonomins verksamhet.

Kompetenscentret vill involvera studeranden i utvecklingsarbete i workshops med företag och hackatons. Studeranden erbjuds möjligheten att göra kurs- och examensarbeten om cirkulär ekonomi och relaterade ämnen. Under projektet kommer även examensarbeten att utföras.

Den cirkulära ekonomin är en del av lösningen på klimatförändringen, bevarandet av naturens mångfald och vår hälsa.

Studeranden aktiveras att delta i främjandet av den cirkulära ekonomin genom att erbjuda dem möjlighet att dela med sig av sina egna åsikter och erfarenheter av den cirkulära ekonomin.

Därutöver ger Kompetenscentret stora fördelar till högskolorna i hela Finland, genom att vara en enda kontaktpunkt för tjänster inom cirkulär ekonomi för företag på nationell nivå och en marknadsplats där högskolorna kan marknadsföra och sälja sin expertis.

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Harry Lindell, harry.lindell@novia.fi, tel. 050 472 3162 eller forskningsledare Hanna Guseff, hanna.guseff.@novia.fi, tel. 044 762 3218

Gå till "Nyheter "