12.8.2020

Talko Österbotten hjälper föreningar utveckla verksamheten

6 personer vid ett bord under en workshop

Projektet TALKO Österbotten drivs av Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria och pågår till hösten 2021. Inom ramen for projektet utvecklas konkreta verktyg som kan användas av föreningar i deras verksamhet och strategiarbete.

I sommar har projektet startat upp sina workshoppar i föreningsutveckling igen och träffar har hållits runt om i Österbotten. Syftet med workshopparna är att hjälpa föreningar att kartlägga nuläget och strukturera sin verksamhet. Därefter identifierar deltagarna aktuella utmaningar inom föreningen samt får stöd med att hitta kreativa lösningar på dessa.

Under workshopparna har deltagarna till exempel fått fundera på föreningens struktur, hur uppgifterna kan fördelas och hur man kan arbeta mer effektivt.

Anmäl din förening till en workshop

Projektet fortsätter hålla workshoppar på svenska i Österbotten under hösten och våren. Ta kontakt om er förening är intresserade av en workshop. Projektet arbetar gärna med så många föreningar som möjligt!

Workshopparna utförs med beaktande av aktuella säkerhetsföreskrifter och skräddarsys så att det passar föreningens behov av social distansering. Workshoppsträffarna kan ordnas virtuellt och fysiskt.

Om projektet

TALKO Österbotten är ett lokalt projekt inom projekthelheten TALKO. I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt i Sverige, ägda av Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020, samt Leader Polaris. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation.

Finansiärer för projektet är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV och Svensk-Österbottniska samfundet.

Mera information om projektet finns på TALKO Österbottens hemsida >> https://www.talkoosterbotten.fi/

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Malin Winberg
malin.winberg@novia.fi, tel +358 50 471 5187

Yrkeshögskolan Centria, projektledare Mona Groop-Sjöholm
mona.groop-sjoholm@centria.fi, tel +358 40 621 1887

Gå till "Nyheter "