18.3.2022

Stannare - diskussionskväll och workshop i Maxmo 30 mars

flicka gungar barn pedagogik pixabay

Projektet "stannare" har under 2021-22 undersökt varför människor vill bo på landsbygden. Varför har man tagit beslutet att bosätta sig eller återvända till landsbygden? Projektet har genomfört intervjuer i fem österbottniska byar, en av dem är Maxmo. 

Projektet bjuder nu in till en diskussionkväll och workshop på Tottesunds herrgård den 30 mars kl.18-20.30. 

"Vi kommer att diskutera vad som kommit fram under intervjuerna och tillsammans arbeta fram konkreta förslag som presenteras för Vörås kommunledning och tjänstepersonal.", säger Ida Haapamäki, projektledare.

Tillfället är öppet för alla Maxmobor och andra som vill vara med och utveckla Maxmo. Projektet utförs av Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Migrationsinstitutet. 

Det bjuds på kaffe, salt och sött tilltugg.
Anmäl dig gärna på förhand till: ida.haapamaki@novia.fi

Program

 • Allmän introduktion
 • Presentation intervjuresultaten
 • Gruppdiskussioner
 • Paus
 • Presentation av gruppernas idéer
 • Diskussion
 • Sammanfatta de konkreta åtgärderna
 • Avslutande ord

Medverkande

 • Kenneth Nordberg, forskare och projektledare Åbo Akademi
 • Magnus Enlund, projektledare Migrationsinstutet
 • Ida Haapamäki, projektledare Yrkeshögskolan Novia


För mera information kontakta 

Stannare Maxmo2

Gå till "Nyheter "