26.2.2020

Specialforskare från Novia deltar i Oikos2020

Två personer i en fiskebåt

Jonna Engström-Öst, specialforskare och föreläsare i bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia, deltar med sitt team i den fjärde konferensen av Nordic Society Oikos som arrangeras på Island.

Konferensen pågår mellan 3 och 5 mars och temat är “Ecology in the Anthropocene”, och fokus ligger på mänsklig inverkan på ekologi och evolution, samt vikten av forskning i ämnet.

Under tisdagen kommer Engström-Öst att presentera en poster med rubriken ”Salinity as a driver of brackish zooplankton adaptation” som visar resultat från två olika experiment.
- Vi undersökte djurplanktons syrekonsumtion längs en naturlig salthaltsgradient och resultaten påvisade att djurplankton konsumerade mera syre i lägre salthalt, vilket betyder kraftigare andning (och mera koldioxid) på sikt när Östersjöns salthalt sjunker, vilket innefattar att djurplanktonmängderna hålls relativt konstanta. Vi mätte också djurplanktons äggproduktion samt äggens kläckningsprocent; den optimala salthalten för hoppkräftan i fråga (Eurytemora affinis) var lite högre än den salthalt som uppmättes i studieområdet under experimentets gång, berättar Engström-Öst

I postern presenteras även framtidsplaner för hur det är tänkt att undersöka salthalteffekter i framtiden.

Nordic Society Oikos mission är att stöda vetenskaplig forskning i ekologi och relaterade vetenskapsgrenar. Mera information om konferensen finns på www.oikos2020.org

På bilden Louise Forsblom och Olivier Glippa i mars 2017 ute vid Storfjärden i Tvärminne skärgård (Hangö) för att provta sediment för
Eurytemora experiment. Foto: Jonna Engström-Öst

personer framför en poster

Jonna med sitt team framför postern

 

Gå till "Nyheter "