28.9.2020

Småbarnspedagogiken får nya redskap för arbetet med socialt utsatta barn

en flicka som gungar med ryggen mot kameran

Projektet Resursstarka barn vid Yrkeshögskolan Novia, har som syfte att utarbeta metoder och arbetssätt för småbarnspedagogiken att stöda socialt utsatta barn. Under det första projektåret görs en kartläggning av aktuell forskning om vilka risker och skyddsfaktorer det finns i barns liv samt en utredning om existerande metoder och arbetssätt. Under det andra året utarbetas modeller och arbetssätt för hur man kan arbeta med socialt utsatta barn.

I projektet skrivs för tillfället ett läromedel, som grundar sig på forskning. Tanken är att det kan användas i utbildning av studerande och fortbildning av personal inom småbarnspedagogiken. Läromedlet beskriver småbarnspedagogikens roll i att stöda socialt utsatta barn och hur småbarnspedagogiken kan stöda barn att bli resursstarka. Läromedlet blir också grunden för projektets visuella material som görs för barngrupperna. Arbetet med de visuella produkterna inleds i höst.

Du kan följa med projektet på Facebook och Instagram!  

Projektet resursstarka barn är ett treårigt projekt som finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. Projektet inleddes 1 januari 2020 och görs i samarbete med Pargas stad, Sateenkaarikoto ry; Lyckobo daghem. I projektet arbetar fem deltidsanställda.

projektets logo

Gå till "Nyheter "